Cliëntvertrouwenspersoon

John Hilgers – cliëntvertrouwenspersoon

Heb je een probleem of klacht? En kom je er met je begeleider niet uit? Ik kan luisteren naar je verhaal en je helpen met het bedenken van een oplossing. Een gesprek met mij is vertrouwelijk. Contact: 06 - 19 46 23 65 of j.hilgers@hetlsr.nl.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor aan cliënten die een probleem of klacht hebben en er niet uitkomen met hun begeleider. Vervolgens bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn. Goed om te weten: een gesprek met hem is vertrouwelijk.

Zijn er vervolgstappen nodig? Dan biedt de cliëntvertrouwenspersoon ook daadwerkelijke ondersteuning aan cliënten. Zo kan hij helpen met het opstellen van een klachtenbrief of aanwezig zijn bij een gesprek.

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en partijdig

Onafhankelijk: De cliëntvertrouwenspersoon werkt niet bij De Binnenvest, maar bij het LSR. Dat is belangrijk, want de meeste cliënten vinden het prettig om hun verhaal te kunnen doen bij iemand die niet bij De Binnenvest werkt en dus onafhankelijk is.  

Partijdig: De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat hij altijd aan de kant van de cliënt staat en hem steunt bij het bereiken van zijn doel. De cliëntvertrouwenspersoon heeft trouwens geen mening over dit doel, maar steunt de cliënt dus wel onvoorwaardelijk bij het zorgvuldig nemen van een besluit.

Alle opmerkingen zijn welkom

De cliëntvertrouwenspersoon staat open voor iedere opmerking die gaat over de relatie tussen de cliënt en De Binnenvest. Soms lijkt een opmerking of vraag in eerste instantie niet de moeite waard, maar blijkt tijdens gesprekken hierover dat het om een serieuze kwestie gaat.

Bijdrage aan de kwaliteit van De Binnenvest

Klachten of opmerkingen van cliënten zijn waardevol voor De Binnenvest en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De cliëntvertrouwenspersoon registreert dan ook alle klachten en opmerkingen die binnenkomen anoniem. Indien nodig stelt hij bij De Binnenvest tekortkomingen aan de orde die afbreuk doen aan de rechten van cliënten.

Informatiefolder - cliëntvertrouwenspersoon John Hilgers

U bent hier