Ideeënbus

Ideeën en suggesties zijn welkom!


Misschien hebben jullie goeie ideeën, tips en suggesties. Zo ja, dan horen we ze graag. Laat het de cliëntenraad weten, als je:

 • ideeën hebt om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren;
 • wel eens een vergadering van de cliëntenraad wilt bijwonen;
 • zelf lid wilt worden van de cliëntenraad.

Wat heeft de cliëntenraad tot stand gebracht?

De Binnenvest staat open voor medezeggenschap. Hierdoor heeft de cliëntenraad – samen met De Binnenvest – de afgelopen jaren het volgende kunnen realiseren:

 • Geen loting van bedden meer in de nachtopvang Nieuwe Energie.
 • De huisregels van Nieuwe Energie zijn aangepast, zodat cliënten een vrij weekend hebben en feestdagen bij vrienden of familie kunnen doorbrengen.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de voeding in Nieuwe Energie.
 • De doorstroming naar een eigen woonruimte is verbeterd door het woonproject in de Sumatrastraat en 24 andere woningen in de stad.
 • In samenwerking met wijkverpleging heeft de lichamelijke gezondheid van cliënten in Nieuwe Energie meer aandacht.

Kortom, cliënten zijn meer en meer betrokken bij het verbeteren van het werk van De Binnenvest. Momenteel zet de cliëntenraad zich onder andere in voor:

 • Een betere aansluiting tussen dagbesteding en de capaciteiten van een cliënt.
 • Meer betaalbare woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang.
 • Een maatschappelijke oplossing voor de schuldenproblematiek. Dakloosheid hangt steeds meer samen met bijvoorbeeld schulden rond zorgverzekeringen. Individuele schuldenregelingen zijn hier niet meer de oplossing.

De cliëntenraad is er niet alleen vóór cliënten, maar ook dóór cliënten!

U bent hier