Het jaar in vogelvlucht

Jaarverslagen

Ieder jaar legt De Binnenvest verantwoording af over wat er de afgelopen periode met de organisatie is gerealiseerd. Naast het financieel jaarverslag vind je hier meer over het strategische beleid, kwaliteitsthema’s, medewerkersbeleid, informatisering enzovoort.

 Populair jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

 Populair jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Originele documenten of jaarverslagen van voorgaande jaren kun je opvragen bij het secretariaat van De Binnenvest via info@debinnenvest.nl of 071 - 516 61 00.

U bent hier