De Binnenvest besteedt meer aandacht aan kinderen in de opvang

De Binnenvest heeft veel te maken met kinderen die samen met hun ouder(s) of verzorger(s) in de opvang verblijven of door ons begeleid worden. De Binnenvest is echter geen jeugdzorgorganisatie; als begeleiders zijn we niet gewend kinderen te begeleiden, sterker nog, dat hoort niet bij ons werkterrein. In het algemeen zien wij de volwassene(n) in het gezin als de cliënt en zien wij de begeleiding van de kinderen niet als primaire taak voor De Binnenvest maar schakelen wij hiervoor Jeugd en Gezin Teams (JGT) of Go! voor Jeugd (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem) in. Met dit uitgangspunt is het niet ondenkbaar dat we (de positie van) kinderen te kort doen.

Een gezin in de maatschappelijke opvang is een gezin in een probleemsituatie. Problemen van de ouders hebben effect op de kinderen. Bij kinderen, die in de maatschappelijke opvang terecht komen, is vanuit hun verleden een grotere kans op verwaarlozing of mishandeling; kinderen lijden onder de spanningen van de ouders. Vaak zijn dit traumatische gebeurtenissen die grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel en de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen. Het is daarom van groot belang dat kinderen gezien en gehoord worden.
 

Veerkracht als methodiek

De methodiek Veerkracht is gericht op het scheppen van een veilig en gezond ontwikkelingsmilieu voor de kinderen binnen het gezin, ondersteund door de ouders. Hierbij wordt het kind gehoord en wordt aan doelen van het gezin gewerkt.Voor de gezinsbegeleiding dient daartoe helder te zijn welke werkzaamheden verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Tevens wordt de gezinsbegeleiding getraind in een aanpak, aanvullend op Krachtwerk, die de aandacht voor kinderen methodisch ondersteunt: Veerkracht. Het doel van Veerkracht binnen ons werkveld in de maatschappelijke opvang is gebaseerd op signaleren en faciliteren. 


De Binnenvest heeft in elk team gecertificeerde Veerkrachters werkzaam. We verwachten hiermee de begeleiding aan gezinnen, inclusief aan de kinderen, op een hoger plan te brengen. Met de aandacht voor kinderen kunnen we de ouders beter ondersteunen in het creëren van een veilige en op-ontwikkeling-gerichte omgeving voor het kind.

Recent is uit onderzoek gebleken dat deze methodische begeleiding aan kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang werkt, én meer opbrengt dan het kost. Dat is de uitkomst van de recent gemaakte maatschappelijke businesscase van Valente in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels. De businesscase laat zien dat elke geïnvesteerde euro naar verwachting twee euro oplevert in de eerste vijf jaar vanaf de start van de opvang, doordat latere, zwaardere zorg wordt voorkomen.  Zie voor meer informatie: www.valente.nl/netwerken/themanetwerk-kinderen-in-de-opvang/methodische-begeleiding

 

U bent hier