De Leidse zorg brandveilig

Op 9 juli 2021 is het convenant de Leidse zorg brandveilig getekend door de burgemeester van de gemeente Leiden en vertegenwoordigers van de brandweer en diverse zorginstellingen (Topaz, Libertas Leiden, Rosa Manus, Marente, Roomburgh, Gemiva-SVG Groep, De Haardstee, Ipse de Bruggen, Leger des Heils, GGZ Rivierduinen, Cardea, Prodeba, Exodus en De Binnenvest).

De doelen van het convenant zijn:

1. door een risicogerichte benadering voorkomen of verminderen (van de gevolgen) van het aantal branden in zorginstellingen zowel op fysiek gebied als organisatorisch gebied (gedrag van cliënten, patiënten, bezoekers en medewerkers)

2. indien zich toch een brand voordoet het voorkomen dat de brand zich uitbreidt en het voorkomen van slachtoffers (doden en gewonden) door snel en adequaat reageren van de eigen medewerkers en de brandweer

3. het brandveiligheidsbewustzijn bij bestuurders, medewerkers en bewoners van zorginstellingen in Leiden verhogen en borgen

4. het bevorderen van de samenwerking tussen de zorginstellingen, de brandweer Hollands Midden en de gemeente Leiden door het delen en vergroten van kennis en ervaringen voor het bereiken van een optimale brandveiligheid in locaties van de zorginstellingen.

Kennis en ervaring delen

Voor het bereiken van het vierde doel is een platform opgericht. Directeur-bestuurder van De Binnenvest Emmy Klooster is voorzitter van dit platform en tevens ambassadeur. 

De Binnenvest heeft voor het maken van de risicoanalyses de applicatie Brandwijzer aangeschaft. De risicoanalyse voor de eerste locatie (Sociaal Pension) is reeds uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken met de brandweer en een plan van aanpak is in de maak.

 

 

U bent hier