Een 7,5 voor samenwerken

In mei 2021 is het periodieke ketenpartneronderzoek uitgevoerd. We kunnen terugkijken op een geslaagd ketenpartneronderzoek. Er was een goede response, namelijk 128 van de 309 respondenten hebben gereageerd (34,7%). We ontvingen mooie rapportcijfers. Een 7,5 voor de samenwerking en een 6,9 voor het op creatieve wijze zoeken naar oplossingen. Daarnaast werden mooie complimenten, maar ook aandachtspunten meegegeven.

Als positieve punten zijn genoemd:

 • de betrokkenheid, bevlogenheid en inzet van medewerkers,
 • de kennis en expertise op het eigen terrein,
 • de goede bereikbaarheid,
 • het nakomen van afspraken, 
 • de vriendelijkheid/collegialiteit van medewerkers,
 • de bereidheid om mee te denken,
 • het openstaan voor overleg,
 • de prettige contacten/samenwerking en de openheid.  

Onderwerpen om aandacht aan te besteden zijn:

 • de juridische/financiële kennis van medewerkers, 
 • de kennis van psychiatrie van medewerkers, 
 • de overzichtelijkheid van de eigen administratie en de financiën van de organisatie,
 • de interne communicatie, 
 • het doorpakken en tonen van daadkracht,
 • handhaving bij overlast of het handhaven bij overtreding van regels,
 • actiever profileren en meer investeren in partnerschap (met ketenpartners). 

 

De vooraf geformuleerde kwaliteitsdoelstelling, het behalen van een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 is hiermee behaald. Er blijft echter ook ruimte voor verbetering. Dit rapport bevat daarvoor veel ideeën en suggesties. Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de relaties met onze ketenpartners. De resultaten van het ketenpartneronderzoek zijn in het managementteam besproken. De verschillende teams van medewerkers zullen de voor hen relevante onderwerpen mee nemen in hun Jaarplan 2022.  Tot slot danken wij iedereen die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.

U bent hier