Kouderegeling van start

Het wordt de komende dagen koud in onze regio. In de regio zijn er mensen die slapen op straat of in schuurtjes, zelfgebouwde hutjes of in een huis dat niet is aangesloten op elektra. Overnachten in een onverwarmd onderkomen of op straat is gevaarlijk. De GGD en De Binnenvest vragen eenieder daarom met de kou extra alert te zijn op zijn omgeving en op mensen die ’s nachts op straat slapen.

Kouderegeling

De kouderegeling gaat zaterdag 17 november 16.00 uur in voor de regio Hollands Midden. Bij lage temperaturen werken allerlei organisaties mee aan de kouderegeling, zoals gemeente, GGD, maatschappelijke opvang en politie. De Binnenvest stimuleert alle dak- en thuislozen dan nog sterker dan normaal om naar de opvang te komen (dag- en nachtopvang Nieuwe Energie aan het Papegaaisbolwerk). Hier kunnen ze overnachten en een warme maaltijd krijgen. Het advies over start en stop van de kouderegeling wordt afgegeven door de GGD Hollands Midden.

Dit kunt u doen

  • Kent u iemand die in een onderkomen leeft dat ongeschikt is voor deze kou, dan kunt u dat overdag melden bij ons op telefoonnummer 071 - 516 6100.
  • Als iemand zich in een levensbedreigende situatie bevindt, belt u natuurlijk altijd 112.
  • Na uw melding gaan wij aan de slag om deze mensen te helpen en naar opvang te leiden.

Op de website van de GGD vindt u meer informatie over het onderwerp koude.

Mensen waarover u zich zorgen maakt kunt u altijd melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt werkt echter alleen op werkdagen tijdens kantooruren en soms is sneller handelen nodig, zoals tijdens de winterkoude.

U bent hier