Maatregelen coronavirus De Binnenvest

De Binnenvest volgt nauwlettend alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. De maatregelen en richtlijnen van de Reging, het RIVM en de GGD zijn leidend in onze aanpak om de verspreiding van het coronavirus op onze locaties tegen te gaan.

Richtlijnen RIVM en GGD

Onze aandacht gaat primair uit naar de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers. In lijn met de maatregelen van de regering verzoeken wij medewerkers met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Verder wordt er voor zover mogelijk thuisgewerkt. De gezondheidsvoorschriften (handen wassen, geen handen schudden, niezen en hoesten in de binnenkant elleboog, gebruik papieren zakdoekjes) gelden uiteraard ook op onze locaties. Om een minimale kwaliteit van zorg voor onze cliënten te waarborgen, is voldoende bezetting door ons personeel noodzakelijk. We monitoren voortdurend of dit het geval is.

Crisisteam

Het crisisteam van De Binnenvest volgt permanent alle ontwikkelingen en onderneemt indien nodig snel actie. In samenspraak met de GGD bereiden we ons o.a. voor op effectieve maatregelen voor het geval een cliënt of medewerker besmet raakt met het virus. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt. We stellen alles in het werk om de verspreiding van het virus tegen te gaan en adequaat te kunnen reageren bij een eventuele besmetting.

Vervallen spreekuren regiogemeentes

Dakloze of met dakloosheid bedreigde inwoners die contact met De Binnenvest zoeken en niet terecht kunnen bij het spreekuur in hun gemeentehuis, kunnen telefonisch contact opnemen met De Binnenvest. Dat kan door te bellen naar 071 51 66 100. In het keuzemenu toets je op keuze 1: het Spil.

U bent hier