Mensenrechtenmens 2018: Edo Paardekoper Overman

Het College voor de Rechten van de Mens kende op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, voor het eerst de titel Mensenrechtenmens 2018 toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland.

Dit jaar was het thema dak- en thuisloosheid. Genomineerd waren ervaringsdeskundige Edo Paardekoper Overman, televisiemaker Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep.

Op een bijeenkomst in Utrecht, waarvan directeur bestuurder van De Binnenvest Emmy Klooster een van de genodigden was, werd op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens bekendgemaakt dat de eretitel gaat naar Edo Paardekoper Overman.

De 70-jarige ervaringsdeskundige zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten - zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt andere ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een stem aan dak- en thuisloze mensen bij beleidsvorming. 

“Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen. Jij hoort dat je moet boeten", aldus Edo Paardekooper Overman.

De eretitel Mensenrechtenmens 2018 geeft de winnaar een platform om meer bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het eigen netwerk te vergroten. Bij de uitreiking waren minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn, Volksgezondheid en Sport aanwezig.

 

We hebben het goed in Nederland. Maar toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Ook die van dak- en thuislozen. Het recht op wonen is een actueel onderwerp met het huidige woningtekort. Wie dakloos is heeft vaak te maken met sociale uitsluiting. Het motto van De Binnenvest luidt niet voor niets: Niemand hoeft aan de kant te staan.

U bent hier