Ondertekening convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021

 

Op 21 november ondertekenden De Binnenvest, centrumgemeente Leiden en de regiogemeenten in Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) het convenant ‘Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021’.

In het convenant leggen we afspraken vast hoe we per 1-1-2021 komen tot de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg.

Kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning bieden, in plaats van in een voorziening te plaatsen: dát betekent de transformatieopgave van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk.

Indien toch opvang nodig is, dan duurt deze zo kort mogelijk. De opvang vindt plaats zoveel mogelijk nabij de eigen woonomgeving en met een eigen woonplek.

Momenteel is het nog zo geregeld dat wie dakloos wordt, meestal niet in zijn eigen gemeente terecht kan voor opvang maar is aangewezen op opvang in Leiden. Leiden is namelijk als centrumgemeente verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen aan dak- en thuislozen en kwetsbare mensen.

In 2021 wordt dit een taak van álle gemeenten. Gezamenlijk gaan we de komende jaren invulling geven aan deze decentralisatie en transformatie van de opvangvoorzieningen. Zodat wie te maken krijgt met (dreigende) dak- of thuisloosheid, daarvan zo min mogelijk impact ervaart en zo snel mogelijk weer kan herstellen.

U bent hier