Steeds meer jonge daklozen aangewezen op de nachtopvang

Wij luidden onlangs in het Leidsch Dagblad de noodklok over de stijging van het aantal dakloze jongeren die zijn aangewezen op onze nachtopvang. Eerder dit jaar gaven bij de gemeente het signaal af dat er zaten tien jongeren in de nachtopvang Nieuwe Energie zaten. De nachtopvang is voor kwetsbare jongeren geen herstelplek, eerder een verergerplek.

We pleiten in het artikel en bij de gemeente dan ook voor een kleinschalige opvang speciaal voor jongeren, waar veel aandacht en begeleiding geboden kunnen worden. En waar hulpverleners voortdurend in de nabijheid zijn. Dat maakt het een relatief dure voorziening. Maar jongeren hebben kaders nodig en juist bij deze groep is nog heel veel te bereiken.

Een kleinschalige opvang met intensieve zorg kost veel geld, maar niets doen kost de maatschappij uiteindelijk vele malen meer. Om over de kosten in termen van schade aan de jongeren maar te zwijgen.

Ongeveer tegelijkertijd verscheen een onderzoeksrapport van de DSP-groep waarin de diverse oorzaken van dakloosheid van cliënten van De Binnenvest in kaart werden gebracht.

Het Leidsch Dagblad benoemt de twee groepen jongeren die de afgelopen jaren zijn toegenomen in omvang:

“In het vorige maand verschenen rapport van DSP worden twee groepen dakloze jongeren onderscheiden die door verschillende oorzaken de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Aan de ene kant zijn er de daklozen met psychiatrische stoornissen, al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking.
Die groep is gegroeid doordat zowel de geestelijke gezondheidszorg als instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking steeds minder zorg in combinatie met een woonplek bieden. Daarnaast lijkt mee te spelen dat de afgelopen jaren minder geld gestoken wordt in traumabehandeling bij jongeren en is er een toenemende groep jongeren uit de jeugdzorg die geacht worden om vanaf hun achttiende verjaardag op zichzelf te staan – iets waar ze geregeld niet in slagen.
Bij de tweede groep dakloze jongeren spelen veel minder problemen. Afgezien van eventuele schulden is eigenlijk hun enige probleem het feit dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Deze groep is de afgelopen drie, vier jaar sterk gegroeid als gevolg van de ’kostendelersnorm’.
Die regeling houdt in dat iemand met bijstand gekort wordt op zijn uitkering wanneer er nog andere volwassenen op hetzelfde adres komen wonen. Die situatie leidt geregeld tot conflicten, die ertoe leiden dat jongeren door hun ouders op straat gezet worden.”

Het hele artikel is te vinden op de website van het Leidsch Dagblad. 

U bent hier