Vrienden van De Binnenvest

Stichting Vrienden van De Binnenvest is in 2006 opgericht door oud-bestuursleden van De Binnenvest en andere Leidenaren die De Binnenvest een warm hart toedragen. De stichting is er voor alle cliënten van De Binnenvest.

Wat doet de stichting?

Stichting Vrienden van De Binnenvest ondersteunt cliënten op verschillende manieren. Zo verstrekt de stichting leningen en voorschotten aan cliënten, als die niet op een andere manier aan geld kunnen komen. Daarnaast creëert ze draagvlak voor het werk van De Binnenvest bij particulieren, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van wat de stichting doet:

  • Verstrekken van een lening aan een cliënt voor een identiteitsbewijs, zodat hij zich kan inschrijven bij de gemeente, een postadres kan krijgen en een uitkering kan aanvragen;
  • Een financieel steuntje bieden aan een cliënt, zodat hij weer zelfstandig kan wonen;
  • Gezamenlijke uitjes voor cliënten mogelijk maken;
  • Sportactiviteiten faciliteren, denk aan de Dutch Street Cup, het straatvoetbaltoernooi;
  • (Mede)financieren van gerichte voorlichtingsprojecten;
  • Als ambassadeurs het werk van De Binnenvest onder de aandacht van belangstellenden brengen.

Deelname aan de Dutch Street Cup

Waarom is de stichting nodig?

De Binnenvest heeft de Vrienden nodig omdat zij sommige zaken niet zelf kunnen doen, hoe belangrijk die voor cliënten ook kunnen zijn. Dat kan om budgettaire of organisatorische redenen zijn.

Hoe word je donateur?

Spreekt het werk van de stichting Vrienden van De Binnenvest je aan? Word dan ook Vriend. Dit kan door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag te doneren. De minimale bijdrage is 10 euro per jaar. Meer mag natuurlijk ook, graag zelfs! Je donatie kun je overmaken op NL39 ABNA 0484 343 653 t.n.v. stichting Vrienden van De Binnenvest te Leiden.

ANBI-erkenning

Goed om te weten: de stichting Vrienden van De Binnenvest heeft een ANBI-erkenning. Hierdoor zijn je donaties fiscaal aftrekbaar.

Legaten

Misschien niet het eerste waar je aan denkt: maar ook via je testament kun je de Vrienden van De Binnenvest steunen. Je kunt er zelfs voor kiezen de stichting geheel of gedeeltelijk als erfgenaam te benoemen.

Andere mogelijkheden om cliënten te helpen

Je kunt de cliënten van De Binnenvest ook op andere manieren helpen: word bijvoorbeeld vrijwilliger, stel een stageplek beschikbaar of organiseer een sponsoractie. Op www.vriendenvandebinnenvest.nl vind je de vele mogelijkheden.