Privacy verklaring

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners en bezoekers van onze website en onze locaties. Dit doen wij zowel intern als bij de uitwisseling met andere organisaties. Wij volgen hierbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Binnenvest heeft een functionaris ingehuurd die intern toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Europese privacyregelgeving, de AVG. Deze zogeheten Privacy Officer (PO) van De Binnenvest is bereikbaar via privacyhelpdesk@debinnenvest.nl en via Stichting De Binnenvest, Morspad 6, 2312 MM Leiden. 

Voor onze volledige privacyverklaring, klik hier.