Eerste Friendswoning voor Voorschoten

Drie bestuurders tekenen overeenkomst

Stel, je bent jong en je hebt geen vaste woonplek. Dan is het lastig werken aan je toekomst. De gemeente Voorschoten, woningcorporatie de Sleutels en Stichting De Binnenvest sloegen de handen ineen om deze jongeren te helpen.

Op 6 februari 2023 tekenden wij een samenwerkingsovereenkomst, waarmee de eerste Friendswoning in Voorschoten een feit is.

Friendswoning: onderdak en begeleiding

De Friendswoning is een woonconcept dat al op meerdere plaatsen in Nederland bestaat. In een Friendswoning wonen jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die vanwege verschillende omstandigheden geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Naast onderdak krijgen de jonge bewoners begeleiding, waardoor zij kunnen werken aan hun toekomst. Stichting de Binnenvest verzorgt de begeleiding en plaatsing van jongeren. De Binnenvest is binnen de Leidse regio de expert als het gaat om begeleiding van mensen die dak- of thuisloos zijn. Emmy Klooster, directeur-bestuurder van De Binnenvest: “Voor jonge mensen op weg naar het volwassen leven is de Friendswoning een hele fijne woonvorm. Zij krijgen begeleiding waarbij ze leren om zelfstandig te wonen en vinden daarbij steun bij elkaar. Daarnaast zien we dat het helpt als de buurtbewoners hen met warmte ontvangen.”

Het helpt als de buurtbewoners de jongeren met warmte ontvangen.
Emmy Klooster

Voorschoten: ook plek voor jongeren

Er is overal in Nederland een grote behoefte aan woningen, vooral voor jongeren. De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk om hier oplossingen voor te bieden. Daarom heeft ze, samen met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, financieel bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Wethouder Paul de Bruijn: “Heel goed dat we nu ook een Friendswoning hebben in Voorschoten. Het is belangrijk dat ook dichtbij huis jongeren de kans krijgen hun leven weer op de rit te krijgen, ook hier is het nodig”. De Friendswoning in Voorschoten is sinds november 2022 in gebruik.

De Sleutels: een goed thuis voor iedereen

Woningcorporatie de Sleutels heeft ruim 8000 woningen in Leiden en Voorschoten en heeft de Friendswoning ter beschikking gesteld. Danny Wijnbelt, directeur-bestuurder, zegt hierover: “Eén van onze ambities is om meer gelijke kansen te creëren voor woningzoekenden. Dat doen we door woningen gericht bereikbaar te maken voor specifieke doelgroepen. Deze Friendswoning is daar een mooi voorbeeld van. Dit soort initiatieven kun je als organisatie niet alleen van de grond krijgen. Daarom is het zo mooi dat we hierin samen optrekken met de gemeente Voorschoten en De Binnenvest.”