Op weg naar een Regionale Academie voor Ervaringsdeskundigheid

Shirt

De rol van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Het achterliggende idee voor de inzet van ervaringsdeskundigen is dat mensen die ontwrichting en herstel aan eigen lijf hebben ondervonden weten hoeveel moeite het kost om te herstellen.

Daardoor kunnen zij zich beter inleven in de ander en weten zij bij uitstek hoe een ander het beste ondersteund kan worden bij het herstelproces. Goede scholing van deze relatief nieuwe beroepsgroep is daarbij onmisbaar. 

Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid

De Binnenvest, GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland en Parnassia/Brijder willen de krachten bundelen in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid Holland Rijnland.

Maar hoe moet zo'n Ervaringsdeskundigheid Academie eruit zien? Wat is er nodig? Wat vraagt dat van ons als organisatie? En wat vraagt dat van mij als ervaringsdeskundige? Om antwoord te krijgen op deze vragen, maar ook, en misschien wel vooral, om ' gewoon' eens even samen te zijn, organiseerden wij dinsdag 30 augustus een Inspiratiedag in de Kooikapel in Leiden. 

Er waren toonaangevende sprekers uit het vakgebied en interactieve workshops over het werken met eigen ervaring. Daarnaast was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren (kennen).

De dag ging over ruimte maken. Ruimte voor ervaringsdeskundigheid. Ruimte voor moed en hoop, voor dromen, gevoel, ervaren, het niet weten. Ruimte voor je eigen tijd, je eigen tempo, je eigen plek. Ruimte open houden, een open houding, een eigen betekenis. Ruimte voor moeite, pijn en verdriet. Je eigen onzekerheid. Gelijkwaardigheid. Wederkerigheid. Aandachtig. Bewust. Normaal met een verhaal. 

Hoe nu verder? 

Samen met GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland en Parnassia/Brijder zullen we verder bouwen aan een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid Holland Rijnland om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van ervaringsdeskundigheid.