Traject regisseur; Uitdagend, dynamisch en betekenisvol

illustratie van Janneke

De vacature voor Traject regisseur staat al even open. Hoe kan dat nou? Dit is toch een prachtige baan?! Collega’s Janneke en Pau vertellen waarom.  

Janneke: “Het is zeker geen 9-tot-5 kantoorbaan. Dan doe je een spreekuur, dan een intake, dan werk je iets uit, soms vervang ik een collega in Alphen aan de Rijn of Noordwijk, of bezoek ik een cliënt bij Nieuwe Energie. Je krijgt veel vrijheid om invulling te geven aan het werk.”  

Pau: “Je komt veel uitdagingen tegen in begeleidingstrajecten. Je hebt veel verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de juiste matches maakt. Voortdurend zoeken naar oplossingen voor uitdagende situaties, puzzels leggen zodat alles past, dat vind ik heel leuk om te doen. Je leert ontzettend veel. Je ziet ook de achterkant van de taken die je doet in de begeleiding. Je krijgt meer inzicht in indicaties en beslissingen.” 

 

Wat doe je eigenlijk als Traject regisseur? 

Plannen en overleg 

Pau: “Mijn werkweek begint op dinsdag, dat is vergaderdag. Ik begin altijd met het bekijken van mijn mail. Er zit best veel in. Naar aanleiding daarvan maak ik een prioriteitenplanning voor de week.” 

Janneke: “Daarna hebben we een vergadering als lokaal team. We bespreken de intakes van vorige week, vooral de complexere gevallen.” 

Pau: “Om de week op dinsdag zien we alle collega's van Toegang & Traject (regio Leiden, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek). Onze vergaderingen worden steeds professioneler. We hebben ook teamcoaching.” 

Het uiteindelijke doel is om te werken aan herstel en zelfredzaamheid.
- Pau, Traject regisseur team Toegang en Traject
illustratie van Pau

Intakes 

Janneke: “De basis van ons werk zijn de intakes met mogelijk toekomstig cliënten.” 

Pau: ”De meeste mensen reageren via onze website. Van daaruit krijgen we een e-mail waarop we zo snel mogelijk reageren, meestal nog diezelfde dag. We maken meteen een dossier aan. We bellen de persoon en doen een screening; we vragen naar de situatie en waarom opvang nodig is. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Hierin controleren we of het waarschijnlijk is dat er aanspraak kan worden gemaakt op maatschappelijke opvang en zo niet, of we iemand naar een andere plek kunnen doorverwijzen.  

Als iemand in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang, nodigen we diegene uit voor een intake. Als het echt crisis is, zeggen we: kom nu. Als iemand nog kan leunen op zijn netwerk, plannen we binnen een dag of vijf een afspraak. In de intake bespreken we wat iemand nodig heeft, wat zou passen qua opvang plek, wat voor afspraken er bij de hulp van De Binnenvest horen. Denk aan; budgetbeheer, meewerken met begeleiding, het feit dat het tijdelijke opvang is, etc. Het uiteindelijke doel is om te werken aan herstel en zelfredzaamheid.” 

Janneke: “Het kan ook zijn dat een casus te zwaar is. Dan wordt iemand verder geholpen door het regionaal team bij de gemeente, zij zijn er voor specialistische zorg. Soms zijn mensen al geholpen met alleen een postadres. Je neemt contact op met het betreffende lokale team, zij plannen het inhuizen in. Ze komen bij ons terug wanneer er een contract gemaakt moet worden, het dossier in ons systeem gevuld moet worden, of om te overleggen. Zij bespreken bijvoorbeeld ook uitstroomperspectieven met ons.” 

Commissies 

Pau: “Als we geen intakes doen, zijn er andere taken die we oppakken. Zo hebben we verschillende kerntaken; commissie wonen, Wlz, FZ, commissie briefadressen, beschermd wonen. Ik zit bijvoorbeeld ook bij bemoeizorg, dit is een samenwerking met GGZ, Brijder, SWT en Meldpunt Zorg en Overlast. Ons doel is om problematieke zorgmijders in zorg te krijgen. Daarnaast nemen we deel aan focusoverleggen en zijn we een ondersteunende factor voor onze collega begeleiders.”  

Jannenke: “Ik ben aandachtsfunctionaris Wet langdurige zorg (WLZ), daar heb ik altijd wat voor te doen. Binnenkort organiseren we een kennissessie over Wlz voor collega's. Als aandachtsfunctionaris verdiep ik me verder in dit onderwerp.” 

We kijken in het team elkaar om. Die collegialiteit heb je dan ook echt nodig, want het is niet altijd makkelijk.
- Janneke, Traject regisseur team Toegang en Traject
Illustratie Pau en Janneke

Niet altijd makkelijk 

Janneke: “Wanneer je iemand moet wegsturen of nee moet zeggen. Dat is het minst leuke deel van ons werk. We kunnen hiermee dan wel goed bij elkaar terecht. We weten van elkaar dat dit moeilijk is. Op zulke momenten kijken we naar elkaar om. En die collegialiteit heb je dan ook echt nodig.” 

Pau: “Iemand hopt van bank naar bank, maar verder speelt er nog niets. Op basis van het kader vanuit de gemeente kunnen we diegene geen opvang bieden. Dat doet pijn. Toch ga ik met plezier naar mijn werk, we hebben een moeilijke taak maar mede door onze collega's blijft het werk erg leuk.” 

Werken bij De Binnenvest 

Janneke: “Er is hier veel mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ik vind de insteek van de organisatie ook heel positief en menselijk. Niemand hoeft aan de kant te staan. Die positieve dynamiek kom je overal bij De Binnenvest tegen.” 

Bekijk hier de openstaande vacatures

Direct naar de vacature van Traject regisseur? Klik dan hier.