Verblijf

Bij De Binnenvest bieden we naast opvang ook verblijf. Daarbij kun je denken aan begeleid-wonenplekken en het Sociaal Pension. Ook hebben we een beperkt aantal zogenaamde ‘bijzondere woonvormen’ voor cliënten die niet kunnen aarden in een instelling of zelfstandige woonvoorziening.

Beschermd wonen in de wijk

De Binnenvest heeft meerdere beschermde woonvormen in de wijk. Hier deel je met andere cliënten een RIBW-woning. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Keuken, badkamer en toilet worden gedeeld. Met je persoonlijk begeleider heb je contact, je woonmaatschappelijk werker houdt overzicht over je dossier en regelt contact met andere hulporganisaties. Daarnaast is er vanuit De Binnenvest een verantwoordelijke voor het huis die het wonen van de groep begeleidt.

Sociaal Pension

Het Sociaal Pension is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn op eigen kracht te wonen in de samenleving. In dit pand aan het Morspad in Leiden zijn 28 wooneenheden. Iedere bewoner heeft een eigen woonruimte met een eigen keuken, badkamer en toilet. Je hebt een beschermd-wonen-indicatie nodig om hier te kunnen verblijven.

Het Sociaal Pension is een beschermde woonvorm met 24 uurs-toezicht. De bewoners worden ondersteund en begeleid in hun dagelijks wonen en leven, bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging. De ondersteuning is gericht op het bevorderen en herstellen van zelfredzaamheid en participatie, of op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld (inclusief verslaving).

Bijzondere woonvormen

Bijzondere woonvormen is een kleine, unieke afdeling van De Binnenvest. Deze biedt woonbegeleiding aan cliënten die enerzijds intensieve begeleiding krijgen en anderzijds op een passende woonlocatie wonen. Het laatste is maatwerk en kan ook in een niet-gewone woning. Zo hebben wij bijvoorbeeld containerwoningen in de regio waar cliënten in een prikkelarme omgeving wonen. Om in aanmerking te komen heb je als cliënt intensieve begeleiding nodig en is het aantoonbaar lastig voor je om in een instelling of woning te kunnen wonen.

 

Volledig pakket thuis

Volledig pakket thuis is een begeleidingsvorm waar je intensieve begeleiding in je eigen huis kunt krijgen. Je hebt een indicatie nodig van de gemeente Leiden. Het voordeel is dat je niet naar een instelling hoeft, maar in je eigen huis de hulpverlening krijgt.