Voor cliënten

Dit deel van de website is speciaal voor clienten van De Binnenvest. Op deze pagina's stelt o.a. de Clientenraad zich voor. De inhoud van de pagina's komt in nauw overleg met de clientenraad tot stand. Naast algemene informatie en nuttige tips voor clienten zal de clientenraad op deze plek ook van tijd tot tijd tot haar achterban raadplegen over bepaalde zaken. 

U bent hier