Geef je mening

Op deze pagina zal de cliëntenraad van tijd tot tijd de mening vragen van zijn achterban over een of meer specifieke onderwerpen. Dit gebeurt in het kader van de Wet Medezeggenschap voor cliënten in zorginstellingen (Wmcz). De cliëntenraad heeft het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten in de zorg.

Wanneer de cliëntenraad zijn achterban wil raadplegen over specifieke onderwerpen, zullen de cliënten hier op verschillende manieren op geattendeerd worden, zodat ze op deze plek hun mening kunnen geven.