Op welke manier werken wij bij De Binnenvest?

Centrale gedachte bij De Binnenvest is: wij willen iedere cliënt hoop en perspectief bieden op wonen, werken en leven. We hebben veel mogelijkheden om je op weg te helpen.

Jouw traject bij ons

Naast concrete opvang werken we eraan om je zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Waar nodig zullen we begeleiding of ondersteuning bieden. We vinden het belangrijk dat deze hulp niet alleen uit professionals bestaat. Je familie, vrienden, kennissen of buren kunnen daarbij van grote steun zijn. Ook zullen we kijken of er vrijwilligers kunnen worden ingezet. Daarbij heb vooral jij de regie over de ondersteuning die jij nodig hebt. Tot slot vullen wij aan het begin en aan het einde van het hulptraject een vragenformulier in, waarbij we vaststellen hoeveel groei je hebt gemaakt tijdens het traject.

De methodiek Krachtwerk

Bij De Binnenvest gaan we er dus van uit dat jij de regie (weer) krijgt over je leven. Dat is dan ook de kern van de methodiek Krachtwerk waarmee we werken. Het betekent onder meer dat we werken aan doelen die voor jou belangrijk zijn. Door onze lange ervaring weten we inmiddels dat mensen die dakloos zijn weer kunnen herstellen en een nieuw leven kunnen starten met eigen huisvesting. Je kunt dus echt herstellen van deze periode in je leven. Dit lukt als we samen met jou werken aan door jou gestelde doelen (en dat mogen ook andere doelen zijn dan huisvesting). Samenwerking is belangrijk en we zullen dus goed met je afstemmen wat voor jou werkt.

Krachteninventarisatie en actieplan

Met je begeleider praat je over waar je goed in bent of was. Dit leggen jullie samen vast in de krachteninventarisatie. Als je goed weet wat je krachten zijn, kun je deze straks inzetten om te bereiken wat je wilt. In een actieplan leggen jullie vast waar jij en je begeleider aan werken en wie wat doet. Het actieplan is een concreet en praktisch plan. Op deze manier werken jullie samen aan jouw herstel.

De zes principes van Krachtwerk:

1. Iedereen kan herstellen, het leven weer oppakken en veranderen
De Binnenvest gaat ervan uit dat iedereen kan herstellen. Hoe het nu ook met je gaat, er is altijd hoop.

2. We gaan samen op zoek naar je krachten
We kijken vooral naar je krachten, in plaats van je problemen. We kijken hoe we deze krachten kunnen inzetten om te bereiken wat jij wilt.

3. Jij hebt de regie over de begeleiding
Niet de hulpverlener bepaalt waaraan gewerkt gaat worden, maar jij! We proberen erachter te komen wat je echt wilt, wat je passie is, waar je echt voor wilt gaan.

4. Een goede samenwerking tussen jou en je begeleider is essentieel
We hebben elkaar nodig en gaan er samen voor staan. Samen kijken we wat de eerste stap in de richting van jouw doel kan zijn.

5. We werken in de omgeving die jij kent
We spreken zoveel mogelijk af op een plaats waar jij je thuis voelt, in plaats van op kantoor.

6. De samenleving is rijk aan hulpbronnen
We maken gebruik van de mogelijkheden in je omgeving, zoals je buren, kennissen, vrienden en familie.

 

U bent hier

Karel, cliënt (53):

“Voor mijn 50e wilde ik weer helemaal schoon zijn en dat is me gelukt.”

Timo, medewerker:

“Krachtwerk is voor mij een inspirerende methodiek, bijvoorbeeld door de krachteninventarisaties en actieplannen. Deze zijn een basis voor het herstel van de cliënt en tegelijk een vertrekpunt van een reis die jij als hulpverlener met de cliënt gaat maken. In onze rugzak zitten een goede werkrelatie en de krachten van de cliënt. De cliënt houdt de regie en het liefst reizen we in een omgeving waar hij of zij zichzelf kan zijn.  Krachtwerk is gebaseerd op universele behoeften van de mens en geldt niet alleen voor cliënten, maar eigenlijk voor iedereen. Want het is toch altijd fijn om te kijken naar iemands krachten in plaats van zijn tekortkomingen?”