Opvang bij De Binnenvest

Heb je geen plek meer om te wonen? De Binnenvest biedt hulp. Afhankelijk van welke problemen je precies hebt, biedt De Binnenvest verschillende vormen van opvang: dag- en nachtopvang (Nieuwe Energie) en crisisopvang. 

Voor alle vormen van opvang geldt: eerst zoeken we in een intakegesprek uit waarmee jij als potentiele cliënt geholpen bent. Daarna kijken we welke vormen van opvang passend zijn in jouw situatie en zoeken we samen uit of je aan de voorwaarden voldoet. Samen checken we bijvoorbeeld of je binding hebt met deze regio en een legale verblijfsstatus kunt aantonen. Vervolgens besluiten we welke vorm van opvang geschikt is voor jou. Als het een vorm is die wij niet aanbieden, helpen we je op weg naar een andere plek waar je terecht kunt.

Dag- en nachtopvang Nieuwe Energie

Nieuwe Energie is sinds geruime tijd de centrale plek in Leiden voor dag- en nachtopvang en begeleiding van mensen die dakloos zijn geraakt.

Kun je overdag nergens terecht? Dan vind je hier tussen 9.00 en 21.00 uur een veilige plek om even bij te komen, een praatje te maken of iets te eten. Ook kun je er douchen of een was draaien. En uiteraard kun je hier terecht met een hulpvraag. Onze medewerkers gaan actief aan de slag om met jou aan oplossingen te werken.

Heb je ’s nachts geen slaapplek? Om 21.00 uur opent de nachtopvang de deuren. Je kunt er terecht voor een bed, douche en ontbijt. Naast vijftig plekken en negen doorstroomkamers voor zowel mannen als vrouwen zijn er bijvoorbeeld ook een keuken, een bibliotheek, computers en een recreatiezaal. Het doel is dat je na drie maanden weer doorstroomt naar een zelfstandige woonvorm.

Zowel voor de dag- als nachtopvang geldt dat we je als cliënt uiterst serieus nemen en ervan uitgaan dat je ondanks de problemen van nu, graag de regie wilt hebben over je weg naar herstel.

Crisisopvang

In Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn biedt De Binnenvest crisisopvang met intensieve ambulante begeleiding. In de crisisopvang word je opgevangen als je acuut dakloos bent geworden en het niet wenselijk is dat je in de dag-en nachtopvang terechtkomt, bijvoorbeeld omdat er kinderen bij betrokken zijn. In de crisisopvang kun je tijdelijk worden opgevangen, terwijl je werkt aan een vervolgwoonsituatie. Dit kan een andere woning zijn, een kamer of bijvoorbeeld inwonen bij familie. Soms is crisisopvang de eerste keer dat je in aanraking komt met hulpverlening, waardoor het een goede kans biedt om problemen aan te pakken. Soms is het een tijdelijk onderdeel van een langer zorgtraject.

Van ‘hotel’ naar crisiswoning

Na het intakegesprek start de crisisopvang met twee weken verblijf in een ‘hotel’. In deze twee weken begint je begeleiding en onderzoeken we mogelijke vervolgopvang is. Samen proberen we meer inzicht te krijgen in de achtergronden van je problemen. Ook maken we helder wat er van je wordt gevraagd en we kijken of dat je lukt. Verder zoeken we uit welke andere instanties er nodig zijn voor een goede ondersteuning, brengen we je sociale netwerk in kaart en leggen we hiermee de eerste contacten.

Het doel is om in deze eerste twee weken te komen tot de keuze of je door kunt naar een crisisplek. Na een positief besluit kun je naar een crisiswoning. Gedurende drie maanden moet je bepaalde doelen behalen. Het einddoel is een stabiele situatie op basis waarvan je verder kunt in je leven. De uitstroom is afhankelijk van je persoonlijke situatie, alle vormen van uitstroom zijn mogelijk. Een van de mogelijkheden bijvoorbeeld is doorstroom naar een eigen woning die de woningcorporatie beschikbaar stelt.

Opvang jongeren

De Binnenvest doet veel voor dakloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van deze jongeren een enorm hulpverleningsverleden hebben. Onze gespecialiseerde jongerenwerkers beseffen dat iedereen die uitzichtloze problemen heeft zich daarvan het liefst wil losmaken: ook jongeren. Zoals iedere andere burger, wil je een gewoon leven hebben, zonder problemen. Dit is de reden dat we voornamelijk werken met de herstelmethodiek Krachtwerk. Want juist je eigen kracht kan je ook vechtlust geven om te werken aan gewenste oplossingen voor je situatie. We gaan uit van de doelen die je zelf stelt en creëren een gelijkwaardige werkrelatie. Door onze methodiek herontdek je na een lange rit je kracht. Dit geeft je trots en zekerheid dat je het verder alleen kunt. Of dat je minder hulp nodig hebt en zelfredzaam bent.