Opvang in eigen buurt

Er verandert op dit momenteel ongelooflijk veel in de zorg. Voor de opvang en begeleiding van mensen met een woonprobleem beweegt De Binnenvest daarin zeer actief mee. We werken minder met grote, centrale opvang en juist meer met kleine opvangplekken voor één of enkele mensen in hun eigen wijk of gemeente.

Opvang in eigen buurt

Als je op straat komt te staan, willen we ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk in je eigen omgeving kunt worden opgevangen. Je hebt al problemen, dan wil je liever niet ook nog worden weggehaald uit je eigen wijk, je eigen netwerk en uit een normaal huis. We zoeken dus naar opvang die zo dicht mogelijk staat bij het normale wonen: zodat je leven zo normaal mogelijk verder kan blijven gaan.

Hoe ziet dat er dan uit?

Iemand uit een omliggende gemeente hoeft bijvoorbeeld in de toekomst niet meer vanzelfsprekend naar de grote opvang in Leiden, maar kan wellicht terecht in een opvangwoning in de eigen gemeente. Begeleiding door De Binnenvest wordt dan ook steeds vaker ambulant gegeven. Dat wil zeggen dat wij naar je toekomen, in plaats van andersom.

Samenwerking

We werken steeds intensiever samen met gemeenten en woningbouwcorporaties. In Katwijk is bijvoorbeeld in samenwerking met Dunavie de eerste ‘omklapwoning’ gerealiseerd. Een omklapwoning is een woning die tijdens de eerste afgesproken periode op naam van De Binnenvest staat. Bij een goede vooruitgang van de bewoner wordt hij ‘omgeklapt’ naar een normale huurovereenkomst tussen de bewoner en de verhuurder. De begeleider van De Binnenvest komt hierbij gewoon bij de bewoner thuis.

Dit is een voorbeeld van een constructie die in de toekomst verblijf in een grote opvang kan voorkomen, die huisuitzettingen kan voorkomen en de duur van begeleiding wellicht ook kan verkorten. Wanneer het nodig is, kan de bewoner altijd vragen om de begeleiding (tijdelijk) te hervatten.

U bent hier

Experimenteren en verbeteren

Een fase met veel verandering in de zorg is spannend. Tegelijk kan zo’n fase ook weer zorgen voor nieuwe en betere vormen van wonen en hulpverlening. Hier zullen we de komende jaren mee experimenteren, met als doel ons aanbod steeds te verbeteren. Achter de schermen werken we hard om ervoor te zorgen dat we toekomstige cliënten een woonplek en begeleiding kunnen bieden, die past bij de situatie en wensen van ieder individu.