Hulp voor jongeren

Onze jongerenwerkers richten zich helemaal op jongeren tussen de 18 en 27 jaar met multi-problemen. Dat wil zeggen: jongeren die al veel hulpverleners hebben gehad, die denken dat ze toch niet verder komen met hun hulpvragen en door alle regelgeving tussen wal en schip vallen. Deze jongeren zijn meestal dakloos, hoewel sommigen nog wel thuis wonen of bij familie, vrienden of kennissen. 

Steun en begeleiding op maat

Zit je zwaar in de problemen en heb je het gevoel dat je niet meer verder komt met je hulpverleners? Ons team biedt je steun en begeleiding op maat, die aansluit bij jouw hulpvragen en mogelijkheden. Zo is het mogelijk om toch een passende oplossing voor je problemen te vinden. In sommige gevallen kijken wij wie of welke instantie we erbij kunnen betrekken om je te helpen. Onze steun en begeleiding is tijdelijk. Wij werken ernaar toe dat je op termijn op eigen benen kunt staan.

Het aanbod

Ons hulpaanbod voor jongeren bestaat onder meer uit:

 • Bootcamp: hulp bij praktische zaken
 • Postadres
 • Crisisopvang
 • Bemiddeling
 • Begeleiden naar andere zorgaanbieders
 • Budgetplan

Bootcamp: hulp bij praktische zaken

Wij bieden je hulp bij praktische zaken tijdens de groepsbijeenkomst Bootcamp. Trek je het niet in een groepsverband? Dan krijg je één-op-één-begeleiding om je praktische zaken te regelen. De Bootcamp is op maandag van 13.00 tot 15.00 uur.

Postadres

Jongeren die geen verblijfadres hebben, biedt De Binnenvest een tijdelijk postadres aan. Met een postadres kun je je bijvoorbeeld inschrijven bij de gemeente, zodat je toegang kunt krijgen tot bepaalde voorzieningen. Heb je een postadres bij ons, dan kun je door de week tussen 14.00 en 16.00 uur je post ophalen.

Crisisopvang

De Binnenvest beschikt over een aantal crisiswoningen. Jongeren die daar verblijven krijgen intensieve begeleiding op verschillende leefgebieden: werk, school, GGZ-hulp, vrijetijdsbesteding, enzovoort. Verblijf in de crisiswoning is tijdelijk. Vandaaruit werk je aan doorstroming naar een eigen kamer of woning.

Bemiddeling

Een van onze jongerenwerkers kan bemiddelen tussen jou en derden, zoals familie, de afdeling Sociale Zaken van de gemeente of andere instanties. Wat speelt er op dit moment? Met wie? Lopen spanningen zo hoog op dat je uit huis gezet dreigt te worden? Wat het ook is, trek tijdig aan de bel. Wij doen ons best om tussen jou en die derden te bemiddelen. Hopelijk komen we tot een werkbare oplossing voor jullie beide. Op deze manier hoeft de situatie niet uit de hand te lopen.

Begeleiding naar andere zorgaanbieders

Graag bieden wij je een goede begeleiding. Bij hulpvragen die buiten onze expertise vallen, verwijzen wij je naar een van onze samenwerkingspartners of andere zorgaanbieders.

Budgetplan

Wil je aan je schulden werken of beter omgaan met je geld? Het kan soms zuur zijn dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. En dat je dus moet kiezen tussen een schuld aflossen, een zorgpremie betalen of iets leuks doen. Daarom begeleiden wij jongeren van wie de Stadsbank het inkomen beheert. We maken bijvoorbeeld samen een budgetplan waarin alle uitgaves komen te staan. Een stap verder is de schuldhulpverlening. Bij hogere schulden schakelen we de schuldhulpverlening in. Dit gebeurt altijd in overleg met jouzelf.

Waar kun je terecht?

Zit je zwaar in de problemen en kom je er met je hulpverleners niet meer uit? Kom dan langs bij:

 • Het SPIL: Pelikaanstraat 5, Leiden
  Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
 • Of bel 071 - 516 61 00.
 • Nieuwe aanmeldingen
  van 18 t/m 26 jaar
  Maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur.

 

Het verhaal van Baron

Lees het verhaal van Baron, die als jongere bij De Binnenvest kwam en eraan werkt om op een dag een eigen woning te krijgen.