Soorten hulp

De meeste mensen hebben een dak boven hun hoofd en hebben geen idee hoeveel woonproblemen er kunnen bestaan. Misschien heb jij dat juist wel, omdat jijzelf, een vriendin, buurman of familielid er tot over de oren in zit. In dat geval wil je graag weten welke soorten hulp De Binnenvest biedt.

Kort gezegd biedt De Binnenvest opvang en begeleiding aan mensen met een woonprobleem. Omdat ieders situatie anders is en we ook veel maatwerk leveren, ziet de hulp er vaak verschillend uit. De belangrijkste soorten hulp die we bieden zijn:

Crisisopvang

Zit jij (of iemand die je kent) in een situatie van acute dakloosheid, eventueel in combinatie met ernstige psychosociale problemen? De Binnenvest biedt crisisopvang in opvangwoningen die zijn verspreid over de regio Zuid-Holland. Als je na het intakegesprek in aanmerking komt voor crisisopvang, word je geplaatst in een gemeubileerde opvanglocatie. Crisisopvang duurt maximaal drie maanden. In die periode werk je actief aan een oplossing voor je dakloosheid. Daarbij krijg je hulp van een woonmaatschappelijk werker en persoonlijk begeleider van De Binnenvest. Verder werken we nauw samen met de hulp- en dienstverleners die al bij jou zijn betrokken. Gedurende deze drie maanden in de opvanglocatie moet je als cliënt bepaalde doelen halen. Het einddoel is een stabiele situatie op basis waarvan je verder kunt in je leven.

Voorwaarden: Voor het verblijf in de crisisopvang zijn een eigen bijdrage en budgetbeheer verplicht. Word je als gezin met minderjarige kinderen geplaatst, dan overlegt De Binnenvest met het JGT (Jeugd- en GezinsTeam).

Dag- en nachtopvang

Nieuwe Energie is sinds geruime tijd de centrale plek in Leiden voor dag- en nachtopvang en begeleiding van mensen die dakloos zijn geraakt.

Kun je overdag nergens terecht? Dan vind je hier tussen 9.00 en 21.00 uur een veilige plek om even bij te komen, een praatje te maken of iets te eten. Ook kun je er douchen of een was draaien. En uiteraard kun je hier terecht met een hulpvraag. Onze medewerkers gaan actief aan de slag om met jou aan oplossingen te werken.

Heb je ’s nachts geen slaapplek? Om 21.00 uur opent de nachtopvang de deuren. Je kunt er terecht voor een bed, douche en ontbijt. Naast vijftig plekken en negen doorstroomkamers voor zowel mannen als vrouwen zijn er bijvoorbeeld ook een keuken, een bibliotheek, computers en een recreatiezaal. Het doel is dat je na drie maanden weer doorstroomt naar een zelfstandige woonvorm.

Zowel voor de dag- als nachtopvang geldt dat we je als cliënt uiterst serieus nemen en ervan uitgaan dat je ondanks de problemen van nu, graag de regie wilt hebben over je weg naar herstel. 

Ambulante begeleiding

Heb je wel een huis, maar zijn er andere knelpunten in je leven, waardoor zelfstandig wonen lastig is? Ook dan kan De Binnenvest je begeleiding bieden. Het kan zijn dat je deze krijgt als nazorg of dat je een beschikking hebt gekregen van je gemeente.

Bij ambulante begeleiding wordt er afgestemd op de reden van je vraag en welke doelen er zijn. Ook de hoeveelheid uren begeleiding wordt dan afgesproken. Binnen het traject werken we herstelgericht. De ambulante begeleiding van De Binnenvest kan zowel individuele begeleiding zijn als groepsgerichte begeleiding.

 

Hulp voor jongeren

De Jongerenwerkers van De Binnenvest werken met dakloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van deze jongeren een enorm hulpverleningsverleden hebben. De Jongerenwerkers geloven dat iedereen die uitzichtloze problemen heeft zich daarvan het liefst wil losmaken: ook jongeren. Zoals iedere andere burger, wil je een gewoon leven hebben, zonder problemen. Dit is de reden dat we voornamelijk werken met de herstelmethodiek Krachtwerk. Want juist je eigen kracht kan je ook vechtlust geven om te werken aan gewenste oplossingen voor je situatie. We gaan uit van de doelen die je zelf stelt en creëren een gelijkwaardige werkrelatie. Door onze methodiek herontdek je na een lange rit je kracht. Dit geeft je trots en zekerheid dat je het verder alleen kunt. Of dat je minder hulp nodig hebt en zelfredzaam bent.

U bent hier

Waar kun je voor hulp terecht?

  • Bel 071 - 516 61 00
  • Of kom langs bij Dag- en nachtopvang Nieuwe Energie: Papegaaisbolwerk 25, Leiden
    Aanmelden tussen 10.00-12.00 uur of tussen 18.30-20.30 uur.
  • Jongeren tot 27 zijn welkom bij Het SPIL: Oude Rijn 59, Leiden
    Inloop maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur.