Preventie

Dakloosheid kan veel persoonlijk leed veroorzaken. Het is een periode van grote bestaansonzekerheid.  In deze periode ontstaan of verergeren vaak ook andere problemen van een persoon. Ook na een periode van dakloosheid kan het nog lang duren voordat iemand herteld is. Daarom is het belangrijk om dakloosheid waar mogelijk te voorkomen. De Binnenvest zet zich op verschillende manieren in voor preventie.

Inloop en informatie

Bij onze locatie Het SPIL aan de Oude Rijn 59 in Leiden is er de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen voor advies en informatie. 

Miriam voor de balie van Het Spil

Next Chapter 

Samen met jeugdzorgorganisatie Cardea en de gemeente Leiden is er een aanpak ontwikkeld om zwerfjongeren te bereiken en te begeleiden naar gespecialiseerde vormen van zorg. De jongeren zijn dagelijks welkom bij het inloopspreekuur van Next Chapter. Voor actuele tijden en locatie klik hier

Outreachend werk en bemoeizorg

De Binnenvest heeft een outreachend team. Dit team gaat letterlijk de straat op, naar plekken waar dak- en thuisloze mensen vaak te vinden zijn. We gaan het gesprek men hen aan en bouwen een vertrouwensband op. We stimuleren om hulp te accepteren en bieden waar mogelijk praktische ondersteuning.

Bemoeizorg is een vorm van hulpverlening die zich richt op zorgmijders: mensen die de stap naar de reguliere hulpverlening nog niet kunnen of niet meer willen maken.

Man helpt vrouw overeind

Voorkomen van uithuisplaatsing

De Binnenvest werkt nauw samen met verschillende woningcorporaties. Bij dreigende uithuisplaatsing gaan wij in gesprek met desbetreffende bewoner en woningcorporatie. In sommige gevallen nemen we zelfs tijdelijk het huurcontract over.

Signaleringsoverleggen 

De Binnenvest heeft regelmatig contact met andere (zorg)organisaties, waarbij dreigende dakloosheid niet alleen gesignaleerd wordt, maar ook in gezamenlijkheid wordt aangepakt. De Binnenvest brengt daarbij expertise in ten aanzien van de signalering en ondersteuning van inwoners met multi-problematiek. We zien patronen en spelen hier op in.  

Ben of ken jij iemand die zijn huis dreigt kwijt te raken? 

Neem dan direct contact op.