De methodiek Krachtwerk

Naast concrete opvang bieden we ondersteuning om bestaanszekerheid (inkomen, huisvesting en daginvulling) zo snel mogelijk veilig te stellen. Daarna kijken we naar wat iemand wil bereiken, wat hiervoor nodig is en welke stappen gezet kunnen worden om het gewenste leven vorm te geven.

De methodiek Krachtwerk

Door onze jarenlange ervaring weten we inmiddels dat mensen kunnen herstellen; trots kunnen zijn op zichzelf, zich geborgen voelen en betekenisvol kunnen zijn voor anderen.

De Binnenvest werkt vanuit de methodiek “Krachtwerk”. Deze methodiek gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten van cliënten. Samen met de mensen om hen heen werken we aan een zelf gewenste toekomst. De wensen van de cliënt en de kwaliteit van leven zijn leidend in de begeleiding. De cliënt heeft hierin zelf de regie! Een begeleider steunt en stimuleert de cliënt in zijn of haar proces. Op geregelde basis vindt er een evaluatiegesprek plaats om te zien welke vooruitgang is geboekt, waar eventueel plannen moeten worden gewijzigd of waar de begeleiding beter of anders kan handelen.

Meer weten over de methodiek Krachtwerk? Klik dan hier.

Illustratie; vrouw in chaos
Door stress en een opstapeling van problemen is het moeilijk om vooruit te kijken.
illustratie; vrouw met zicht op een toekomst
Krachtwerk gaat niet over problemen oplossen, maar doen wat haalbaar is en zo orde en inzicht krijgen. Hierdoor ontstaat er weer ruimte om te dromen over een toekomst.

Aanvullende methodieken

Buiten Krachtwerk wordt voor bepaalde mensen of groepen mensen gebruik gemaakt van andere methodieken. Zoals de methodiek 'Veerkracht'. Hierin wordt de benodigde aandacht besteedt aan de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen binnen gezinnen. Ook 'Stresssensitief werken' is zo’n aanvulling op Krachtwerk. Langdurige stress kan mensen verlammen in hun denken, voelen en handelen. Het is helpend om hier inzicht in te hebben en begrepen te worden zodat stress vermindert.

Timo, medewerker De Binnenvest over Krachtwerk:

 

“Krachtwerk is een inspirerende methodiek. Je werkt met krachteninventarisaties en actieplannen die de basis zijn voor het herstel van de cliënt en tegelijk een vertrekpunt van een reis die jij als hulpverlener met de cliënt gaat maken. In onze rugzak zitten een goede werkrelatie en de krachten van de cliënt. De cliënt houdt de regie en het liefst reizen we in een omgeving waar hij of zij zichzelf kan zijn. Krachtwerk is gebaseerd op universele behoeften van de mens en geldt niet alleen voor cliënten, maar eigenlijk voor iedereen. Want het is toch altijd fijn om te kijken naar iemands krachten in plaats van zijn tekortkomingen?”