Forensische Zorg

De Binnenvest heeft de mogelijkheid om cliënten met een forensische zorgtitel op te vangen en te begeleiden. Begeleiders hebben naast algemene kennis over schuldhulp, (begeleid) wonen en daginvulling ook specifieke kennis van - en ervaring met forensische zorg.

Informatie voor verwijzers

Het voordeel van Forensische Zorg via De Binnenvest is de snelle toegang en de combinatie van opvang, verschillende vormen van (ondersteuning met) wonen en specialistische teams. We bieden (ambulante) begeleiding, schuldhulp en een passende daginvulling.

Begeleiding

De cliënt wordt ondersteunt door twee begeleiders die hem of haar helpen het leven vorm te geven. Er is veel aandacht voor aansluiting met de maatschappij en dat begint vaak bij een goede band met de buren en de buurt. Ondanks het feit dat forensische cliënten zich, in tegen stelling tot andere cliënten, meestal niet vrijwillig aanmelden, ervaren zij bij De Binnenvest grote mate van regie. Samen kijken we naar een morgen die niet wordt bepaald door gisteren.

Stigmatisering

Niet alleen hebben we bij De Binnenvest veel aandacht voor de forensische cliënt zelf, ook besteden we veel aandacht aan de stigma's die aan deze 'bajesklanten' kleven. We zijn aangesloten bij de Forensische Leerlijn en onze begeleiders volgen verschillende forensische modules. Op deze manier houden we de kennis over deze bijzondere doelgroep up to date. De Binnenvest is voor Forensische Zorg gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Iemand direct aanmelden of meer informatie?

Neem dan contact op.