Wat kunt u doen?

Spreekt het werk van de Stichting Vrienden van De Binnenvest u aan en bent u benieuwd wat u kunt doen? U kunt de stichting op verschillende manieren steunen.

Word Vriend

Dit kan door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag te doneren via een machtigingsformulier. De minimale bijdrage is € 10 euro per jaar. Meer mag natuurlijk ook, graag zelfs!

Word vriend van De Binnenvest!

U kunt uw donatie ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL39ABNA0484343653 t.n.v. Stichting Vrienden van De Binnenvest.

ANBI-erkenning

Goed om te weten: de Stichting Vrienden van De Binnenvest heeft een ANBI-erkenning. Hierdoor zijn donaties fiscaal aftrekbaar.

Testament of Legaat

Misschien niet het eerste waar u aan denkt: maar ook via een testament kunt u de Stichting Vrienden van De Binnenvest steunen. U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van De Binnenvest in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met namen genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt. U kunt er zelfs voor kiezen de stichting geheel of gedeeltelijk als erfgenaam te benoemen. Hiermee kunt u de Stichting Vrienden van De Binnenvest op een bijzondere manier steunen.

Schenking

Via een eenmalige schenking kunt u de Stichting Vrienden van De Binnenvest ook steunen. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is bij de Belastingdienst vrijgesteld van schenkingsrecht.

Lijfrente

In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente is een vaste periodieke uitkering voor een periode van minimaal vijf jaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van De Binnenvest. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Actie of evenement organiseren

Door het organiseren van een actie of evenement kunt u geld inzamelen voor de Stichting Vrienden van De Binnenvest. Dit kan op veel verschillende manieren. Zo kunt u een cultureel, sportief of culinair evenement organiseren. Enkele voorbeelden zijn: een loterij, sponsorloop, kerstmarkt of veiling.

Heeft u een idee voor een fondsenwervende actie of evenement? Wij bespreken graag met u welke ondersteuning wij u kunnen bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een presentatie over het werk van Stichting De Binnenvest verzorgen en hebben we promotiemateriaal ter ondersteuning van uw actie.

Andere mogelijkheden om te helpen

U kunt de cliënten van De Binnenvest ook op andere manieren helpen: word bijvoorbeeld vrijwilliger, stel een stageplek beschikbaar of organiseer een sponsoractie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden? Neem contact op via: vrienden@debinnenvest.nl