Begeleid wonen

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die, om verschillende redenen, hulp nodig hebben bij het wonen. Zij kunnen (nog) niet goed voor zichzelf zorgen en hebben moeite met de dagelijkse dingen zoals koken, afspraken maken of bijvoorbeeld het op orde houden van geldzaken. Voor mensen met zo'n complexe hulpvraag biedt De Binnenvest verschillende locaties waar men begeleid kan wonen.

Dit kan in een zelfstandige woning zijn, waarbij begeleiding op afstand 24/7 bereikbaar is of in een woning waar 24 uur zorg en toezicht aanwezig is. 

Begeleid wonen in de wijk

De Binnenvest heeft verschillende, kleinschalige vormen van begeleid wonen in de wijk. Hier is zorg dichtbij en 24/7 bereikbaar.

Onder begeleid wonen in de wijk vallen ook een aantal bijzondere woonvormen, speciaal voor bewoners met een specifieke vraag of behoefte.

Voorbeelden van deze woonvormen zijn;

Cleanhouse; een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verslavingsverleden. Mensen krijgen gedurende hun verblijf in het Cleanhouse de mogelijkheid om in een alcohol- en drugsvrije woonruimte te werken aan hun herstel. Ze leren zelfstandig te wonen zonder gebruik van middelen. De kracht van het Cleanhouse zit in een toegankelijke, nabije begeleiding en tegelijk het neerzetten van de benodigde structuur voor mensen die clean willen blijven.

Scheef huisje; een beschermde woonplek die prikkelarm is en waar intensieve begeleiding geboden wordt. 

BW Light; een beschermde woonvorm bedoeld voor jongeren tussen 18 en 27 jaar voor wie de stap naar zelfstandig wonen vanuit thuis, de opvang of een zorginstelling te groot is. De jongeren wonen samen met een inwonend beheerder of 'huisoudste' die altijd dicht bij is. 

Bij al deze woonvormen heeft iedere bewoner een eigen kamer. Keuken, badkamer en toilet worden vaak wel gedeeld.

 

Bewoner en begeleider bij huis; scheef huisje
Wonen met zorg dichtbij en 24/7 bereikbaarheid in bijvoorbeeld een Scheef huisje of het Cleanhouse
Drie mensen op terras van huis; cleanhouse

Beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we alleen kunnen helpen als zij (tijdelijk) wonen op een plek waar 24-uurs zorg en toezicht is. Dit bieden wij in ons Sociaal Pension. 

Hier wonen mensen met een grote zorgvraag en complexe problematiek. De bewoners worden ondersteund en begeleid bij het dagelijks wonen en leven, bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging, daginvulling en eten. Iedere bewoner heeft een eigen woonruimte met een eigen keuken, badkamer en toilet. Er is een gezamenlijke woonkamer, ontspanningsruimte en prachtige tuin, die wordt onderhouden door een van de bewoners. 

Beeld van het pand aan het Morspad; Sociaal Pension

Ben je dakloos of dreig je dakloos te raken?

Neem dan direct contact op.