Ambulante begeleiding

Heb je wel een plek om te wonen, maar zijn er andere knelpunten in je leven, waardoor zelfstandig wonen lastig is? Ook dan kan De Binnenvest je begeleiding bieden. Deze begeleiding kan ook nazorg zijn, bijvoorbeeld omdat je uit de opvang of RIBW komt, of omdat je een beschikking hebt gekregen van je gemeente.

Bij ambulante begeleiding kijken we naar de reden van je vraag en welke doelen je hebt. Ook de hoeveelheid uren begeleiding spreken we af. Binnen het traject werken we herstelgericht. De ambulante begeleiding die De Binnenvest biedt kan zowel individuele begeleiding zijn als groepsgerichte begeleiding.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bieden we zoveel mogelijk bij jou als cliënt aan huis of op de plek waar je op dat moment verblijft. Soms spreken we op kantoor af als het bijvoorbeeld nodig is gebruik te maken van een computer of printer. De meeste vragen gaan om ondersteuning bij financiën, huishouden, opvoeding, verslaving, vrienden maken, vrije tijdsbesteding, dagbesteding of werk. Om te zorgen dat jij je doelen kunt halen, werken we waar mogelijk samen met je familie, vrienden, buren of andere instanties.

Groepsgerichte begeleiding

Groepsgerichte begeleiding is voor iedere cliënt van De Binnenvest en begint direct als je je aanmeldt voor hulp. In principe doen alle net binnengekomen cliënten mee, behalve als deze begeleidingsvorm aantoonbaar niet geschikt is voor jouw persoonlijke hersteltraject. Het kan ook zijn dat je de taal niet machtig bent, waardoor je niet kunt deelnemen aan de groepsbegeleiding. Groepsgerichte begeleiding is opgedeeld in twee stappen: stap 1: Back on Track en stap 2: de vervolggroepen.

Stap 1: Back on Track

Iedereen begint bij Back on Track. Hierbij zet je de eerste stappen om je leven weer terug op de rails te krijgen (back on track). Je werkt aan de eerste praktische zaken, zoals het regelen van ID-kaart, zorgverzekering, DigiD en uitkering. Samen met anderen die net zijn aangemeld zit je in de groep, help je elkaar en vind je steun bij elkaar, omdat jullie in een soortgelijke situatie zitten. Back on Track is er zowel voor mensen op de dag- en nachtopvang als mensen in de ambulante opvang. Ook voor jongeren is er een speciale BoT groep. Deze heet Bootcamp. De verschillende groepen zijn aangepast aan de deelnemers en bestaan gemiddeld uit acht personen per keer.

Stap 2: Vervolggroepen

Na afronding van Back on Track kun je je aansluiten bij een van de vervolggroepen (Stay on Track). Deze groepen bieden je niet alleen vertrouwen, maar ook praktische handvatten om weer zelfstandig te kunnen wonen. Voorbeelden van groepen zijn: computerles, budgetteren, woonvaardigheden en Nederlandse les. Verder zijn er bijvoorbeeld een moeder-kindgroep en een verhuisgroep. De groepen worden geleid door medewerkers van De Binnenvest in samenwerking met vrijwilligers en vinden plaats op verschillende locaties in de stad.

In de toekomst zullen wij ook groepen gaan aanbieden waarin veel voorkomende problemen worden besproken, zoals verslaving, eenzaamheid, psychische problemen, dagbesteding en sociale vaardigheden.

U bent hier