Opvang

De weg naar een eigen woning begint meestal met een passende plek in de opvang. We proberen mensen zoveel mogelijk op te vangen in de eigen regio, in een zo normaal mogelijke woning. Daarvoor hebben we verschillende locaties in de regio Zuid-Holland. 

kaartje opvang locaties

Specialistische opvang

Wanneer het niet mogelijk is om lokaal opgevangen te worden, omdat er een specialistische vorm van ondersteuning nodig is, krijgen mensen een plek in de specialistische opvang bij Nieuwe Energie in Leiden. Hier bieden we een veilige plek om te slapen, te eten, en aan de slag te gaan met het zetten van stappen op weg naar herstel. Ook kan men er douchen of een was doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een dagactiviteit te doen, een arts te bezoeken, een postadres aan te vragen en is er specialistische hulp aanwezig die kan helpen met het maken van een volgende stap.

Gebouw aan water; nieuwe energie
Man in doorstroomkamer Nieuwe Energie

Opvang jongeren

Jongeren tussen de 16-23 worden zoveel mogelijk decentraal opgevangen is een woning in eigen wijk of gemeente. Meestal is dit een woonhuis waar de jongere een eigen sleutel en een eigen kamer krijgt. Deze woning is een tijdelijke verblijfplaats voor de maximale duur van drie maanden.

Wanneer de jongere de opvang verlaat is er een stabiele basis opgebouwd, zodat hij of zij in rust en met vertrouwen een volgende stap kan zetten. Bijvoorbeeld naar een eigen woning. 

Opvang gezinnen

We hebben verschillende opvanglocaties voor gezinnen die op straat komen te staan. Gezinnen worden zoveel mogelijk opgevangen in een woonhuis, in de eigen omgeving, zodat het leven 'gewoon' door kan blijven gaan. Tijdens het verblijf start de begeleiding. Samen wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren om weer een toekomst te zien en op te bouwen. 

 

Vrouw met spelend kind op schoot

Begeleiding op maat

Naast concrete opvang bieden wij ondersteuning om bestaanszekerheid zo snel mogelijk veilig te stellen. Dat begint in de opvang vaak met hele praktische dingen zoals post open maken, toeslagen aanvragen en verzekeringen regelen. Zo komt er weer ruimte om verder te kijken. Te durven dromen over een toekomst. We gaan uit van eigen kracht en regie en werken met de methodiek Krachtwerk

Ben je dakloos of dreig je dakloos te raken?

Neem dan direct contact op.