Samenwerkingspartners

Cliënten van De Binnenvest hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Naast problemen met het wonen of dakloosheid kan er ook sprake zijn van schuldenproblematiek, middelenmisbruik, ernstige psychische problematiek of een verstandelijke beperking. Om cliënten optimaal te ondersteunen in hun weg naar herstel werken we actief samen met verschillende instellingen en organisaties.

Denk aan gemeenten, woningcorporaties, sociale wijkteams, zorgfinanciers, schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders, maatschappelijk werk, thuiszorg, wijkverpleging, GGZ, politie, verslavingszorg en toezichthouders.

Natuurlijke partners van oudsher

Van oudsher zijn de verslavingszorg, de GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg natuurlijke partners van De Binnenvest. Voor ondersteuning bij financiële problematiek wordt nauw samengewerkt met De Stadsbank en stichting Financiële Dienstverlening. Ook de politie, Justitie en woningcorporaties zijn voor ons belangrijke partners. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn daar ook de Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en Wmo-loketten bijgekomen.

Ingebed in de samenleving

Naast de samenwerking met zorgverleners maken wij ook gebruik van het aanbod van instellingen die activeringsprogramma’s aanbieden, zoals Visie-R, Stichting De Wei en De Haardstee. Onze activiteiten zijn steeds meer ingebed in de samenleving, waardoor een cliënt zo snel mogelijk weer een positieve bijdrage kan leveren. Hiervoor onderhouden wij contacten met organisaties als Libertas, Het Singelpark en diverse wijk- en buurtverenigingen.

Getekende, samenwerkende mensen in netwerk

Intensieve samenwerkingen

In de Rijnstreek zijn we een intensieve samenwerking aan gegaan met zorgorganisaties ActiViteGemiva SVG GroepKwadraadKwintes en WMO Maatwerk. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. Dat deden we allemaal al als aparte dienstverleners, maar sinds 2022 ook samen onder één naam; Tom in de buurt. Eén aanspreekpunt dus, voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt.

Tom in de buurt is er voor alle inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Meer weten over Tom in de buurt? Bekijk de website van Tom in de Buurt

Advertentie Tom in de buurt