Samenwerkingspartners

Cliënten van De Binnenvest hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Naast problemen met het wonen of dakloosheid is er regelmatig ook sprake van schuldenproblematiek, middelenmisbruik, ernstige psychische problematiek of een verstandelijke beperking. Om cliënten optimaal te ondersteunen in hun weg naar herstel werken we dan ook actief samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Natuurlijke partners van oudsher

Van oudsher zijn de verslavingszorg, de GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg natuurlijke partners voor De Binnenvest. Voor ondersteuning bij financiële problematiek wordt nauw samengewerkt met De Stadsbank en stichting Financiële Dienstverlening. Ook de politie, Justitie en woningcorporaties zijn voor ons belangrijke partners. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn daar ook de Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en Wmo-loketten bijgekomen.

Ingebed in de samenleving

Naast de samenwerking met zorgverleners maken wij ook gebruik van het aanbod van instellingen die dagbesteding en activeringsprogramma’s aanbieden, zoals Visie-R, Stichting De Wei en De Haardstee. Ook zijn onze activiteiten steeds meer ingebed in de samenleving, waardoor een cliënt daaraan zo snel mogelijk weer een positieve bijdrage kan leveren. Hiervoor onderhouden wij contacten met organisaties als Libertas, Het Singelpark en diverse wijk- en buurtverenigingen.

Samenwerkingsproject dagbesteding met Visie-R

Kijkje in de toekomst

De komende jaren verleggen we de focus in ons werk naar ambulantisering en decentralisatie. Want voorkomen van dakloosheid wordt steeds belangrijker. Het mantra wordt: ‘Uitzetten doen we niet!’ In die visie wordt alle zorg en ondersteuning op maat aangeboden in de thuissituatie. Wij gaan hier ver in. Desnoods nemen we de huurovereenkomst tijdelijk over; alles gericht op het behouden van de huisvesting. Grote opvang en beschermde woonvoorzieningen hebben hun langste tijd gehad. Opvang en beschermd wonen worden in de toekomst zoveel mogelijk lokaal aangeboden. De functie van centrumgemeente (de grote gemeente in de regio die verantwoordelijk is voor opvang en beschermd wonen voor inwoners van de hele regio) vervalt.

Om dit mogelijk te maken zal De Binnenvest de komende tijd veel tijd en energie steken in contacten met de regiogemeenten, alle woningcorporaties in Holland Rijnland, maar ook met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Ons netwerk wordt hiermee nog eens versterkt uitgebreid. Zonder al deze partners lukt het ons niet om cliënten hun huis te laten behouden of na tijdelijke opvang weer een zachte en stabiele landing te laten maken in hun gemeente.

U bent hier