Wat wij doen

Stichting Vrienden van De Binnenvest is in 2006 opgericht door oud-bestuursleden van De Binnenvest en andere Leidenaren die De Binnenvest een warm hart toedragen. De stichting is er voor alle cliënten van De Binnenvest.

Stichting Vrienden van De Binnenvest ondersteunt cliënten op verschillende manieren. Zo verstrekt de stichting giften of leningen aan cliënten, die niet op een andere manier aan geld kunnen komen.

Daarnaast creëert Stichting Vrienden van De Binnenvest draagvlak voor het werk van De Binnenvest bij particulieren, bedrijven en instellingen en wil daarmee meer aandacht vragen voor dakloosheid en de complexe zorgsituatie van veel mensen in de regio Holland Rijnland.

Ook gebruikt de Stichting Vrienden van De Binnenvest het netwerk om extra activiteiten en ondersteuning voor de cliënten mogelijk te maken.

Voorbeelden van wat de stichting doet:

  • Verstrekken van een lening of gift aan een cliënt voor bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, huisraad, kleding, medicijnen of om een dreigende huisuitzetting te voorkomen.
  • Een financieel steuntje in de rug bieden aan een cliënt, zodat deze weer zelfstandig kan wonen.
  • Gezamenlijke uitjes voor cliënten mogelijk maken.
  • Sportactiviteiten faciliteren.
  • (Mede)financieren van gerichte voorlichtingsprojecten.
  • Als ambassadeurs het werk van Stichting De Binnenvest onder de aandacht van belangstellenden brengen.
  • Stimuleren van deelname door vrijwilligers.

Hoe doen wij dat

Iemand is in nood. Hij of zij heeft iets nodig dat niet op een andere manier kan worden verkregen. Denk daarbij aan een voorschot voor de huur van een nieuwe woning of hulp bij de inrichting. Ook als iemand zijn ID-bewijs kwijt is en daardoor geen uitkering kan aanvragen, schiet Stichting Vrienden van de Binnenvest te hulp.

De maatschappelijk werker dient via Stichting De Binnenvest een verzoek in bij het bestuur van Stichting Vrienden van de Binnenvest. Het bestuur toetst de aanvraag aan de criteria die zijn gesteld aan het verstrekken van een gift of aan een te verstrekken lening. Het bestuur reageert altijd snel, meestal nog dezelfde dag, op de aanvraag en keert ook in die snelheid uit als er positief op het verzoek wordt besloten.

Een lening wordt terugbetaald zodra de cliënt een (bijzondere) uitkering ontvangt of het bedrag wordt in afgesproken delen terugbetaald.

Vrienden heb je nodig! 

Spreekt het werk van de stichting Vrienden van De Binnenvest je aan? Word dan ook Vriend. Dit kan op verschillende manieren. Door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag te doneren bijvoorbeeld. Dit kan al vanaf € 10 euro per jaar.

Word Vriend van De Binnenvest