Over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Ook in de ondersteuning die De Binnenvest biedt zien wij een grote meerwaarde in de inzet van ervaringsdeskundigen. In verschillende lagen van de organisatie vind je daarom ervaringsdeskundigen terug, zowel in adviserende rollen als ondersteunende functies. 

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Een ervaringsdeskundige is een persoon die in de vorm van werk of vrijwilligerswerk ondersteuning kan bieden. Een ervaringsdeskundige onderscheidt zich van andere hulpverleners door zijn of haar persoonlijke ervaringskennis. De ervaringsdeskundige toont met zijn eigen herstelproces het bestaan van het vermogen om te herstellen aan en is daarmee een voorbeeld. Geen hulpverlener, maar een hoopverlener. Alleen al door er te zijn. De ondersteuning die door de ervaringsdeskundige geboden wordt, is gebaseerd op herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’. 

Verschillende niveaus van ervaringsdeskundigheid

1. Ervaringen: Je maakt een gebeurtenis mee. Je raakt bijvoorbeeld dakloos.  

2. Ervaringskennis opdoen: Hieronder valt het delen van ervaringen met anderen, hierover lezen maar ook analyseren middels hulpverlening of een cursus. 

3. Ervaringsdeskundigheid: dit doe je op door bijvoorbeeld een opleiding te gaan volgen waarmee je, naast je ervaringskennis, ook kennis opdoet over bijvoorbeeld hulpverlening. Het doen van vrijwilligerswerk als Ervaringsdeskundige valt hier ook onder. 

4.Ervaringsinzet: Dit wil zeggen dat je op een professionele manier je ervaringen inzet gecombineerd met kennis uit je vakgebied. Zo werken er bij de Binnenvest Persoonlijk begeleiders met ervaringsdeskundigheid. Zij zijn opgeleid als zowel persoonlijk begeleider als ervaringsdeskundige. 

De rol van Ervaringsdeskundigen binnen De Binnenvest

De Binnenvest vindt het cliëntenperspectief en de inzet van ervaringsdeskundigheid een waardevolle verrijking van de kwaliteit van zorg. (Oud-)cliënten van De Binnenvest hebben een schat aan ervaringen die tot waardevolle inzichten en adviezen kunnen leiden. De Binnenvest biedt de ruimte aan (ex-)cliënten om hun ervaringen te delen in verschillende rollen en functies op diverse niveaus binnen de organisatie. Van persoonlijk begeleiders die bruggen bouwen tot adviseurs die meedenken over strategie en beleid.

Een positie in ontwikkeling

De rol van ervaringsdeskundige is nog vrij nieuw in onze organisatie. Het is daarom nog regelmatig zoeken; Zowel voor de ervaringsdeskundigen als voor de teams en de organisatie. We moeten met elkaar ruimte blijven maken. Ruimte voor ervaringsdeskundigheid. Ruimte voor moed en hoop, voor dromen, gevoel, ervaren, het niet weten. Ruimte voor eigen tijd, eigen tempo, eigen plek. Ruimte open houden, een open houding, een eigen betekenis. Ruimte voor moeite, pijn en verdriet. Voor onzekerheid. Gelijkwaardigheid. Wederkerigheid. Aandachtig. Bewust zijn. Normaal, met een verhaal. 

Op die manier hopen we dat er straks echt in elke laag van de organisatie een ervaringsdeskundige is opgenomen. Ook als co-directeur bestuurder.

Voorlichting

Op verzoek geven (ex)cliënten van De Binnenvest voorlichting op scholen. Zij leggen uit wat De Binnenvest doet en delen persoonlijke ervaringen.

Ook is het mogelijk om met (ex)cliënten mee te gaan tijdens een stadswandeling door Leiden. Deze wandeling duurt ongeveer twee uur en voert langs alle plekken die voor belangrijk zijn wanneer je op straat leeft. Waar kun je bijvoorbeeld gratis koffie krijgen? Waar kun je schuilen als het slecht weer is? En waar kun je even je zorgen vergeten? 

Neem voor meer informatie over voorlichting of onze stadswandelingen contact op met Thijs Heezen (t.heezen@debinnenvest.nl)