Opleidingen en trainingen

De Binnenvest biedt (ex)cliënten de mogelijkheid ervaringsdeskundige te worden en hiervoor een opleiding te volgen. We zien een grote meerwaarde in de inzet van ervaringsdeskundigen in onze organisatie. Daarnaast is de opleiding een mooie kans voor (ex)cliënten om hun ervaringen om te zetten in deskundigheid en later anderen (verder) te helpen. Hiervoor moeten zij wel eerst in een verder stadium van herstel zitten. 

Het aanbod

De Binnenvest biedt verschillende opleidingen en trainingen aan tot het worden van ervaringsdeskundige. Qua scholing is het volgende mogelijk:  

- Oriënterende cursussen bij Lumen of ExpEx; In deze cursussen proef je aan het eigen herstelverhaal, de verhalen van anderen en wat ervaringsdeskundigheid kan inhouden.

- 1-jarige opleiding TOED (Training Opleiding tot ErvaringsDeskundige); Tijdens deze opleiding in Amsterdam ontwikkel je je eigen ervaringen tot ervaringsdeskundige, onafhankelijk van een beroep. De student ontwikkelt rollen (bv. brugfunctie, belangenbehartiger) die voor een organisatie van belang zijn.

- 2-jarige MBO-beroepsopleiding niveau 4 Maatschappelijke zorg voor ervaringsdeskundigen; In deze twee jaar word je opgeleid tot begeleider voor specifieke doelgroepen. De student ontwikkelt zich tot begeleider in een team waarin hij of zij specifieke deskundigheid van ervaringsdeskundige heeft.

Regionale Academie voor Ervaringsdeskundigheid

GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, Parnassia/Brijder en De Binnenvest hebben de krachten gebundeld in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid Holland Rijnland. Het doel van deze academie is om een gezamenlijke opleiding voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen. 

t-shirt met tekst