Missie en visie

De Binnenvest laat niemand aan de kant staan. Iedereen heeft een passende plek om te wonen om van daaruit het leven verder, naar vermogen, in te richten met werk en vrijetijdsbesteding. De Binnenvest gelooft in perspectief voor iedereen.

Illustratie man met gieter en plantje
Illustratie vrouw met plantje opweg naar eigen huis

Missie

De Binnenvest biedt een vangnet voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. De Binnenvest bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wij bieden opvang en ondersteunen mensen om hun kracht te vinden en te versterken, zodat zij hun leven weer kunnen opbouwen en kunnen bijdragen aan de maatschappij. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij de leefwereld, wensen en ambities van de cliënt.

De regie ligt in handen van de cliënt. Wij zoeken samen naar de krachten en hulpbronnen op alle leefgebieden. Waar nodig zijn wij betrokken bij het netwerk van cliënten. Samen met partners in het netwerk blijven wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

  Kernwaarden

  De kernwaarden van De Binnenvest zijn:

  • Daadkrachtig, in de zin van slagkracht en flexibiliteit
  • Innovatief, in de zin van creatief
  • Duurzaam, in de zin van toekomstbestendige en houdbare oplossingen
  • Toegankelijk, in de zin van laagdrempelig, informeel, korte lijnen, onbevooroordeeld, met respect