Begeleid zelfstandig wonen

Het liefst willen we dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen en zelf de regie houden over hun leven. Daarom biedt De Binnenvest steeds vaker ambulante begeleiding. Dat betekent dat mensen thuis, op maat, ondersteuning krijgen. We bieden ambulante begeleiding zowel in een eigen woning, als in een woonvorm van De Binnenvest.

Ambulante begeleiding thuis

Wanneer iemand (inmiddels) een eigen plek heeft om te wonen, maar het nog niet lukt om volledig zelfstandig te wonen, kan De Binnenvest ambulante begeleiding bieden.

Deze begeleiding kan ook onder 'nazorg' vallen, bijvoorbeeld als iemand net uit de opvang komt, of beschikking heeft gekregen van de gemeente.

Meestal heeft de hulpvraag te maken met ondersteuning bij financiën, huishouden, opvoeding, verslaving, vrienden maken, vrije tijdsbesteding, daginvulling of werk.

Samen kijken we naar wat er nodig is om weer met vertrouwen zelfstandig te kunnen wonen. Waar het kan werken we intensief samen met familie, vrienden en andere instanties. Ook stimuleren we goed contact met de buren, buurt en buurthuizen. 

Ambulante begeleiding bij de deur
Ambulante begeleiding in huis

Zelfstandig wonen bij De Binnenvest

Bijzondere woonvormen waarbij iemand zelfstandig woont met ambulante begeleiding van De Binnenvest zijn onder andere; 

Friendswoning: een eengezinswoning voor jongeren afkomstig uit de opvang. Een kleine groep jongeren (3-5) deelt samen een woning. Zij kunnen leren van elkaar en met behulp van de begeleiding steeds zelfstandiger worden. Na één à twee jaar stroomt de jongere door naar een permanente woning. 

Omklapwoning: een woning waarbij het huurcontract in eerste instantie op naam staat van De Binnenvest. Deze kan na verloop van tijd worden omgezet naar een huurcontract op naam van de bewoner. 

Beschermd Wonen Thuis: Intensieve ambulante begeleiding in eigen woning. Het huurcontract staat op naam van de bewoner. De zorg wordt toegespitst op iemands hulpvraag en -behoefte. In de avonden en het weekend staat onze bereikbaarheidsdienst klaar.

Flatgebouw met balkonnetjes en zwaaiende man
Zelfstandig wonen met ambulante begeleidig

Ben je dakloos of dreig je dakloos te raken?

Neem dan direct contact op.