Geef je mening

Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Deel deze dan met de cliëntenraad! In het kader van de Wet Medezeggenschap voor cliënten in zorginstellingen (Wmcz) heeft de cliëntenraad het recht om het bestuur van De Binnenvest gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten.

Ideeën en suggesties zijn welkom!

Heb je goeie ideeën, tips of suggesties voor een betere dienstverlening, wil je wat kwijt of vind je dat iets anders kan? Laat dan vooral van je horen en neem contact met de cliëntenraad op!

Heb je een klacht over de dienstverlening van De Binnenvest? Kijk dan hier hoe je een klacht indient. 

Uitvraag

Het kan ook zo zijn dat de cliëntenraad zijn achterban wil raadplegen over specifieke onderwerpen. Dan zullen de cliënten hier op verschillende manieren op geattendeerd worden, zodat ze op verschillende plekken en manieren hun mening kunnen geven. 

Wat heeft de cliëntenraad tot stand gebracht?

De Binnenvest staat open voor medezeggenschap. Hierdoor heeft de cliëntenraad – samen met De Binnenvest – de afgelopen jaren het volgende kunnen realiseren:

  • Geen loting van bedden meer in de nachtopvang Nieuwe Energie.
  • De huisregels van Nieuwe Energie zijn aangepast, zodat cliënten een vrij weekend hebben en feestdagen bij vrienden of familie kunnen doorbrengen.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de voeding in Nieuwe Energie.
  • De doorstroming naar een eigen woonruimte is verbeterd door het woonproject in de Sumatrastraat en 24 andere woningen in de stad.
  • In samenwerking met wijkverpleging heeft de lichamelijke gezondheid van cliënten in Nieuwe Energie meer aandacht.

Kortom, cliënten zijn meer en meer betrokken bij het verbeteren van het werk van De Binnenvest. 

Kom je ook bij de cliëntenraad? 

Ben je geïnteresseerd om de cliëntenraad te komen versterken? Stuur dan een mail naar clientenraad@debinnenvest.nl om je aan te melden of een keer een vergadering bij te wonen. 

Terug naar Cliëntenpagina