Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg is een belangrijk onderwerp voor De Binnenvest. Uiteraard voldoen we aan alle wettelijke eisen die worden gesteld.

Stapje verder

We gaan zelfs een stapje verder. Zo zijn wij al sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat een onafhankelijke externe autoriteit onze organisatie jaarlijks doorlicht en beoordeelt of wij: 

  • Goed georganiseerd zijn
  • De cliënten centraal stellen
  • Continu werken aan optimalisering van het aanbod
  • Betrouwbare resultaten presenteren
  • Voldoen aan alle eisen die door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Klik hier voor ons HKZ-certificaat.

Genormeerde en toetsbare kwaliteit

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg alle cliënten en medewerkers raakt. Daarom werken wij met een kwaliteitsteam waaraan medewerkers uit alle lagen van de organisatie deelnemen. Dit kwaliteitsteam bespreekt het reilen en zeilen van de organisatie en kijkt mee met nieuwe initiatieven. Bovendien borgt het kwaliteitsteam de kwaliteit, bijvoorbeeld door dossiercontroles uit te voeren en interne audits te houden.

Samen met de cliëntenraad

Op diverse onderwerpen werkt het kwaliteitsteam samen met de cliëntenraad. Zo betrekken we het cliëntperspectief al in een vroeg stadium bij bijvoorbeeld onderzoeken naar de kwaliteit van zorg.