Beschermd Thuis Pilot

Beschermd wonen

Gewoon thuis blijven wonen tijdens het zorgproces en zo normaal mogelijk door kunnen gaan met je leven of je leven opbouwen. Dat willen we allemaal. Maar het is voor de cliënten van ‘Een Beschermd Thuis’ tot deze pilot allerminst vanzelfsprekend geweest. We lichten uit waarom dat hier lukt.

‘Een Beschermd Thuis’ is ontstaan als alternatief voor intramurale voorzieningen en speelt in op het oplossen van het wachtlijstprobleem bij Beschermd Wonen. Uitgangspunt is dat zorg wordt geboden in de eigen woonomgeving en behoud van woning bij terugval.

Oplossing

Het project is een oplossing voor cliënten die op de wachtlijst staan voor Beschermd Wonen in de Leidse Regio of die met intensievere begeleiding thuis zouden kunnen uitstromen vanuit intramurale voorzieningen. Vaak gaat het om volwassen cliënten met complexe problematiek die zorg schuw of zelfs zorg mijdend zijn. Dat kunnen overigens ook mensen zijn die een goed betaalde baan hebben en toch regelmatig ernstig vastlopen. Persoonlijk begeleider Annemiek licht toe: “Het zijn vaak de cliënten die tussen het wal en schip dreigen te vallen en hun vertrouwen in hulpverlening zijn verloren.”

De pilot

De pilot bestaat uit een dagelijkse samenwerking tussen De Binnenvest, De Haardstee en GGZ Rivierduinen. Het is een van de aspecten die deze pilot uniek maken. Medewerkers van de verschillende organisaties werken in één team samen rondom de cliënt.

Projectleider ‘Een Beschermd Thuis’ Marloes de Mooij van de Binnenvest: “We hebben veel geïnvesteerd in een teamgevoel en dat betaalt zich uit, bijvoorbeeld in de bereidwilligheid om de 24-uurs bereikbaarheidsdiensten te draaien en kennis te delen met elkaar. We kennen elkaars werk en dat voelt de cliënt.”

Vooral de 24-uurs bereikbaarheid voorkomt veel ellende. Annemiek: “Deze mensen hebben snel hulp nodig en kunnen niet wachten tot ‘de ronde’ wordt gedaan. Zo was er een man die regelmatig een psychose kreeg en dan continue 112 en 113 belde. Zo vaak dat ze hem moesten blokkeren. Nu dat hij weet dat we er zijn als hij ons nodig heeft belt hij niet meer, ook ons niet. Aandacht geven werkt.”

Eigen werkwijze en expertise

Elke organisatie brengt een eigen werkwijze en expertise in. Zo wordt gebruik gemaakt van de Krachtwerk methodiek (De Binnenvest), de FACT werkwijze (GGZ Rivierduinen) en het i-Roc meetinstrument voor de mate van herstel (De Haardstee). In zogenoemde ‘kracht besprekingen’ bespreken teamleden interdisciplinair moeilijke casuïstiek en door de verschillende expertises geeft dat vaak een nieuwe kijk op effectieve interventies. Gevraagd naar wat dit project nog meer uniek maak zegt Fanja van Wallinga, projectleider ‘Een Beschermd Thuis’ van de Haardstee: “Omdat we beschikking hebben over één budget en niet werken met ‘uurtje-factuurtje’ voelen teamleden zich vrijer om zorg flexibel op- en af te schalen. Ze kennen geen strikte uur normering en spelen preciezer in op de behoefte van de cliënt. Binnen het budget geven we wat nodig is om stabiliteit te brengen.” De wijze van financiering is dus een belangrijke succesfactor.

Annemiek tot slot: “Ik ben zo blij dat ik op deze manier mag werken. Dat ik meer tijd kan besteden als het nodig is zonder de druk te voelen van de uren die ergens voor staan is bevrijdend. Ik mag meer maatwerk leveren en die ontspannenheid voelt de cliënt ook.