Samen staan voor goede zorg

Peter leunt tegen een muurtje bij het bos
Peter kan door Beschermd Thuis in zijn eigen woning in Delft blijven wonen

In 2021 startten we met de pilot ‘Beschermd Thuis’ in de Leidse regio. In deze pilot konden twintig cliënten die beschermd wonen nodig hadden thuis blijven wonen. Zij kregen in hun eigen woning persoonlijke en intensieve begeleiding van een deskundig team en konden als het nodig was terugvallen op een 24/7-bereikbaarheidsdienst. Een Beschermd Thuis is een samenwerking tussen De Binnenvest, Stichting De Haardstee en GGZ Rivierduinen. Vanaf 1 juli is Beschermd Thuis geen pilot meer, maar onderdeel van het reguliere aanbod van De Binnenvest. 

Beschermd Thuis is bedoeld voor cliënten die meer nodig hebben dan reguliere ambulante zorg bij het zelfstandig wonen, maar met de juiste begeleiding wel thuis kunnen blijven wonen. Het gaat om mensen die veelal op de wachtlijst voor Beschermd Wonen staan in een intramurale voorziening. De Binnenvest heeft veel ervaring met moeilijk bereikbare cliënten waarmee het contact kwetsbaar is, en dat komt in deze vorm van begeleiding goed van pas.

Peter en zijn begeleider lopen samen door het bos

Betrokken en persoonlijk

Beschermd Thuis is niet alleen een nieuwe vorm van zorg, maar ook een nieuwe vorm van samenwerken. De betrokken organisaties zitten samen in één toegewijd team met deskundigen, waaronder een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Daardoor zijn de lijntjes - met elkaar en met de cliënt - kort en is er veel ruimte voor kennisdeling en maatwerk. In de woorden van een van onze cliënten: “Er is altijd wel iemand bereikbaar voor mij. Als het even wat minder goed met me gaat, weet ik ze te vinden en dan komen de begeleiders wat vaker. Ik vind het fijn dat ze daar tijd voor maken, ook als ze een volle agenda hebben.” Het team kan heel precies kijken wat de cliënt nodig heeft en welke expertise daarvoor ingezet kan worden. Ook prettig: de cliënt heeft niet met verschillende instellingen te maken, maar heeft één duidelijk aanspreekpunt.

"Ik heb levenservaring van hier tot Tokio. Sommige mensen zeggen dat ze een rugzakje hebben, ik heb een vrachtwagen met aanhanger. Ik liep mijn hele leven lang te verkassen. Van de ene zorg instelling, naar de andere. Ik had geen vertrouwen meer. Nu ben ik blij. Ik durf dingen van mezelf te delen. De Binnenvest is er voor me. Dit is mijn plek. Hier hoef ik niet meer weg."
- Peter

Deze persoonlijke aanpak werpt zijn vruchten af. Cliënten zijn erg tevreden. Een van hen vertelt: “Ik kan de begeleiding vertrouwen. Als ik in de problemen zit dan halen zij me eruit. Af en toe ben ik boos, maar dan blijven ze toch.” Cliënten kunnen binnen Beschermd Thuis twee jaar begeleiding krijgen en daarna uitstromen naar reguliere ambulante zorg of, als het toch nodig is, intramurale zorg. Het team ziet dat cliënten die het afgelopen jaren in de pilot begeleid werden, de ontwikkeling richting zelfstandig wonen maken. Een cliënt zegt daarover: “Dankzij Beschermd Thuis kan ik gewoon in mijn huis blijven en hoef ik niet naar beschermd wonen. Daar zou ik ook helemaal niet heen willen.”

Bevinding uit de pilot

Projectleider Nicky Verver vertelt over wat de eerste jaren van de pilot hebben opgebracht “We hebben ontzettend veel geleerd. Zo hebben we een duidelijk profiel kunnen opstellen van het soort cliënten voor wie Beschermd Thuis passend is; wie we echt kunnen helpen. Daarnaast is het leerzaam geweest om te zien wat er voor nodig is om een goede samenwerking van de grond te krijgen. We hebben al veel goede contacten met onder meer Stichting Brijder, woningcorporaties en wijkagenten, maar we willen ons netwerk graag verder uitbreiden zodat we het optimale voor onze cliënten kunnen doen. We zijn van plan de mogelijkheden te verkennen voor bijvoorbeeld daginvulling en maatjesprojecten samen met Incluzio. En samen met Stichting Lumen nog meer zorgen voor het inzetten van ervaringsdeskundigen."

De Binnenvest biedt ambulante zorg en intramurale zorg. Ambulante zorg is zorg die bij de cliënt aan huis plaatsvindt. Intramurale zorg is zorg die binnen de muren van een instelling plaatsvindt. Bij De Binnenvest worden cliënten opgevangen met 24/7 zorg. Cliënten kunnen ook wonen bij De Binnenvest en 24/7 zorg ontvangen.