Cliëntvertrouwenspersonen

Als cliënt kan het zijn dat je het fijn vindt om af en toe een gesprekje te kunnen hebben met een onafhankelijk persoon. Daarom heeft de Binnenvest twee cliëntvertrouwenspersonen waarmee je jouw zorgen kan bespreken of die je kunnen begeleiden en helpen met vragen. 

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

Een cliëntvertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor aan cliënten die een probleem of klacht hebben en er niet uitkomen met hun begeleider. Vervolgens bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn. Goed om te weten: een gesprek met haar is vertrouwelijk.

Zijn er vervolgstappen nodig? Dan biedt een cliëntvertrouwenspersoon ook daadwerkelijke ondersteuning aan cliënten. Zo kan hij helpen met het opstellen van een klachtenbrief of aanwezig zijn bij een gesprek.

Een cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en partijdig

Onafhankelijk: Een cliëntvertrouwenspersoon werkt niet bij De Binnenvest, maar bij het LSR of Zorgstem. Dat is belangrijk, want de meeste cliënten vinden het prettig om hun verhaal te kunnen doen bij iemand die niet bij De Binnenvest werkt en dus onafhankelijk is.  

Partijdig: Een cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat hij altijd aan de kant van de cliënt staat en hem steunt bij het bereiken van zijn doel. De cliëntvertrouwenspersoon heeft trouwens geen mening over dit doel, maar steunt de cliënt dus wel onvoorwaardelijk bij het zorgvuldig nemen van een besluit.

Alle opmerkingen zijn welkom

Een cliëntvertrouwenspersoon staat open voor iedere opmerking die gaat over de relatie tussen de cliënt en De Binnenvest. Soms lijkt een opmerking of vraag in eerste instantie niet de moeite waard, maar blijkt tijdens gesprekken hierover dat het om een serieuze kwestie gaat.

Bijdrage aan de kwaliteit van De Binnenvest

Klachten of opmerkingen van cliënten zijn waardevol voor De Binnenvest en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon registreert dan ook alle klachten en opmerkingen die binnenkomen anoniem. Indien nodig stelt hij bij De Binnenvest tekortkomingen aan de orde die afbreuk doen aan de rechten van cliënten.

De Cliëntvertrouwenspersonen van De Binnenvest

profiel foto Marcella

Marcella Karstens – cliëntvertrouwenspersoon

Sinds november ben ik, Marcella Karstens, cliëntvertrouwenspersoon als het gaat om vragen en onvrede rondom de zorg en ondersteuning die cliënten van De Binnenvest krijgen. Ik volg daarmee John Hilgers op.

Ik bied voornamelijk een luisterend oor aan cliënten die een vraag of klacht hebben over de ondersteuning of zorg van De Binnenvest. Vanuit dat luisterend oor kan ik eventueel ondersteuning bieden aan de cliënt in de vorm van advies. Ik heb de volle aandacht voor het verhaal van de cliënt; ik sta naast die cliënt.  Alles wat met mij besproken wordt, is vertrouwelijk en blijft tussen ons. Eventueel en alleen na toestemming van de cliënt kan ik wel helpen om tot een oplossing te komen.

Wil je een keer kennismaken? Mijn gegevens zijn:

Tel: M. 06- 30 76 03 85.

Email: M.Karstens@hetlsr.nl

Mijn werkdagen zijn: Maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.