Wonen met ondersteuning

De Binnenvest biedt naast opvang ook verschillende locaties waar men kan wonen met ondersteuning. Ondersteunend wonen is bedoeld voor mensen die, om verschillende redenen, hulp nodig hebben bij het wonen.

Dit kan in een zelfstandige woning zijn, waarbij begeleiding op afstand 24/7 bereikbaar is of in een woning waar 24 uur zorg en toezicht aanwezig is. 

Wonen met ondersteuning in de wijk

De Binnenvest heeft meerdere woonvormen waar men kan wonen met ondersteuning in de wijk. Allen kleinschalig met zorg dichtbij en 24/7 bereikbaarheid.

Onder wonen met ondersteuning in de wijk vallen ook een aantal bijzondere woonvormen, speciaal voor bewoners met een specifieke vraag of behoefte. Voorbeelden van deze woonvormen zijn; het Cleanhouse (voor mensen met een verslavingsachtergrond), Scheve huisjes (prikkelarme omgeving) en BW Light (voor jongeren met een lichte indicatie).

Bij al deze woonvormen heeft iedere bewoner een eigen kamer. Keuken, badkamer en toilet worden vaak wel gedeeld.

 

Bewoner en begeleider bij huis; scheef huisje
Wonen met zorg dichtbij en 24/7 bereikbaarheid in bijvoorbeeld een Scheef huisje of het Cleanhouse
Drie mensen op terras van huis; cleanhouse

Wonen met ondersteuning centraal

Op dit moment beschikt De Binnenvest over twee locaties waarbij er 24-uurs zorg en toezicht is.

Sociaal Pension: Aan het Morspad in Leiden staat het Sociaal Pension. Hier wonen mensen met een grote zorgvraag en complexe problematiek. Iedere bewoner heeft een eigen woonruimte met een eigen keuken, badkamer en toilet.

Alphen 24: Ook in Alphen aan den Rijn hebben we een locatie met 24-uurs zorg en toezicht. 

De bewoners van beide locaties worden ondersteund en begeleid in hun dagelijks wonen en leven, bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging. De ondersteuning is gericht op het bevorderen en herstellen van zelfredzaamheid en participatie.

Beeld van het pand aan het Morspad; Sociaal Pension

Ben je dakloos of dreig je dakloos te raken?

Neem dan direct contact op.